LOGO
EN

Komentarz redakcyjny do artykułu E. Szymańskiej i K. Winnickiej Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa

Dariusz Jurkiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 233–235
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0024
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.