LOGO
EN

2017, Vol 13, No 3


Wysiłkowa kardiografia impedancyjna – nowa technologia, nowe możliwości
Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 303–310
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0031

Zakrzepica żył powierzchownych a zakrzepica żył głębokich
Zbigniew Krasiński, Krzysztof Aniukiewicz, Aleksandra Krasińska, Beata Krasińska, Marcin Gabriel
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 311–316
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0032

Operacje żylaków – czy niosą za sobą ryzyko zakrzepicy żył głębokich? Porównanie laserowej obliteracji żyły odpiszczelowej i klasycznej safenektomii
Zbigniew Krasiński, Krzysztof Aniukiewicz, Aleksandra Krasińska, Beata Krasińska, Łukasz Dzieciuchowicz
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 317–326
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0033

Ocena wzoru ujść krypt gruczołów jelitowych jako niezbędny element badania kolonoskopowego wysokiej jakości
Cezary Adamiec, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil, Tomasz Nowak, Agnieszka Wołyńska-Szkudlarek, Mariusz Bobula
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 327–334
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0034

Probiotyki w profilaktyce nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci
Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 335–343
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0035

Dolegliwości bólowe kręgosłupa jako choroba cywilizacyjna
Kamil Koszela, Sylwia Krukowska, Marta Woldańska-Okońska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 344–351
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0036

Znaczenie suplementacji w regulacji zaburzeń strukturalnych oraz funkcjonalnych w ośrodkowym układzie nerwowym u osób z zespołem Downa
Magdalena Narbutowicz, Bożena Regulska-Ilow
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 352–362
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0037

Pregoreksja – anoreksja kobiet ciężarnych
Emilia Harasim-Piszczatowska, Elżbieta Krajewska-Kułak
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 363–367
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0038

Intensyfikacja regularnej aktywności fizycznej u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym
Piotr Kruk, Michał Nowicki
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 368–376
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0039

Zapadalność i czynniki ryzyka infekcji Helicobacter pylori wśród krewnych pacjentów zakażonych
Bartosz Ostrowski, Agnieszka Budzyńska, Aleksandra Janczewska, Marlena Gabryelczak, Bartosz Kadłubicki
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 377–383
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0040

Stan uzębienia mieszanego u dzieci wczesnoszkolnych zgłaszających się do gabinetu stomatologicznego
Kamila Fux-Zalewska, Leszek Szalewski, Elżbieta Pietryka-Michałowska, Jolanta Szymańska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 384–389
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0041

Analiza składu masy ciała oraz wybranych parametrów lipidowych w populacji dzieci zdrowych – doniesienie wstępne
Paweł Więch, Katarzyna Dereń, Edyta Łuszczki, Grzegorz Sobek, Joanna Baran, Aneta Weres
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 390–397
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0042

Zakażenie Streptococcus pyogenes jako czynnik etiologiczny plamicy Schönleina–Henocha
Aleksandra Kundera, Aleksandra Jagielak, Anna Mierzejewska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 398–405
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0043

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako przyczyna przewlekłego kaszlu i nawrotowych infekcji u 4-letniego chłopca
Piotr Fuss, Beata Kierzkowska, Iwona Stelmach
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 406–411
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0044

Przyinfekcyjne zapalenie mięśni u dzieci – na podstawie opisu przypadku
Dorota Szałowska-Woźniak
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 412–418
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0045

Obustronne polipy migdałka o charakterze naczyniaka chłonnego u dziecka z problemem chrapania
Boon Chye Gan, Wan Nor Najmiyah Wan Abdul Wahab, Sharifah Emilia Tuan Sharif, Norhafiza Mat Lazim, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 419–422
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0046

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.