LOGO
EN

2018, Vol 14, No 1


Czynnik różnicowania wzrostu 15 (GDF-15) w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego
Wiesław Piechota, Paweł Krzesiński
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 9–19
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0001

Integracja sensoryczna i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka
Tadeusz Paweł Wasilewski
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 20–32
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0002

Praktyczne aspekty wyboru wody w żywieniu zdrowych niemowląt i młodszych dzieci
Anna Rudnicka, Kamil Konrad Hozyasz
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 33–46
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0003

Zapobieganie zespołowi fenyloketonurii matczynej, czyli leczenie dietetyczne fenyloketonurii w okresie prekoncepcyjnym i w czasie ciąży
Joanna Żółkowska, Kamil Konrad Hozyasz, Maria Nowacka
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 47–53
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0004

Problemy w realizacji diety u osób chorych na fenyloketonurię
Kamila Morawska, Ewa Starostecka, Leokadia Bąk-Romaniszyn
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 54–60
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0005

Ból kręgosłupa u dzieci jako manifestacja nowotworu kości o lokalizacji okołokręgosłupowej
Magdalena Cienkusz, Katarzyna Drabko, Joanna Nurzyńska-Flak, Katarzyna Grześko, Jerzy Kowalczyk
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 61–68
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0006

Analiza zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym u dzieci w wieku do 24. miesiąca życia, hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego na przełomie lat 2016 i 2017
Karolina Cegielska, Milena Pogonowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 69–77
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0007

Sposób odżywiania się dziewcząt w wieku 16–18 lat w zależności od wskaźnika masy ciała i wskaźnika dystrybucji tkanki tłuszczowej
Agnieszka Dmitruk, Izabela Kunicka, Helena Popławska, Wojciech Hołub
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 78–87
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0008

Zespół PFAPA u 2-letniej dziewczynki – prezentacja przypadku i przegląd piśmiennictwa
Jakub Haracz, Monika Tadla, Grzegorz Fleszar, Jacek Postępski
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 88–95
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0009

Retinopatia nadciśnieniowa IV stopnia u 13-letniej dziewczynki jako ciężkie powikłanie nerkopochodnego nadciśnienia tętniczego
Barbara Rybus-Kalinowska, Bogna Teodorowicz-Rachuba, Mariusz Kalinowski, Beata Łabuz-Roszak, Brygida Adamek, Lidia Hyla-Klekot
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 96–101
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0010

Współistnienie cukrzycy typu 1 z glomerulopatią submikroskopową u 9-letniej dziewczynki – opis przypadku
Konstancja Fornalczyk, Anna Medyńska, Irena Wikiera-Magott, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Eugenia Kik, Agnieszka Hałoń, Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (1), p. 102–106
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0011

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.