LOGO
EN

2018, Vol 14, No 2


Analiza składu kamieni moczowych
Aleksandra Brewczyńska, Sławomir Lewicki
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 125–132
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0012

Prozdrowotne właściwości ananasa
Zygmunt Zdrojewicz, Joanna Chorbińska, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 133–142
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0013

Nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci. Część I: podstawowa definicja i informacje
Klaudia Kurowska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 143–150
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0014

Nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci. Część II: diagnostyka elektroencefalograficzna
Klaudia Kurowska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 151–156
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0015

Wczesne rozpoznawanie choroby Alzheimera
Anna Barczak
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 157–166
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0016

Trendy w terapii idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci na podstawie doświadczeń jednego ośrodka
Monika Augustynowicz, Jakub Ubysz, Danuta Zwolińska, Kinga Musiał
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 167–174
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0017

Torbiele nerek u dzieci – obserwacja jednego ośrodka
Anna Medyńska, Konstancja Fornalczyk, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Irena Wikiera-Magott, Dominik Kubicki, Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 175–182
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0018

Ocena surowiczego stężenia 25(OH)D u dzieci z nawracającymi infekcjami z regionu łódzkiego
Ewelina Stępień, Joanna Jerzyńska, Katarzyna Woicka-Kolejwa, Iwona Stelmach
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 183–188
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0019

Realizacja szczepień ochronnych u dzieci w praktykach lekarzy rodzinnych w latach 1997–2015 – badanie przekrojowe: Białystok, Polska
Anna Owłasiuk, Dorota Emilia Bielska, Anna Gryko, Ludmiła Marcinowicz, Marek Czajkowski
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 189–200
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0020

Wiedza rodziców na temat rozwoju i pielęgnacji dziecka w wieku 0–12 miesięcy
Monika Filipowicz, Witold Rekowski
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 201–212
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0021

Tężyczka jako przyczyna utraty przytomności
Katarzyna Popławska, Katarzyna Rychlik, Kurosh Omidi, Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 213–221
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0022

Koarktacja aorty u niemowlęcia z infekcją układu oddechowego wywołaną przez RSV
Kamila Kalman-Toczyłowska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 222–230
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0023

Torbiel enterogenna w zatoce Douglasa – opis przypadku
Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Karolina Klimaszewska-Adamus, Anna Pukas-Bochenek, Magdalena Fryś-Kubala, Katarzyna Ziora
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 231–236
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0024

Biegunka u 2-letniego chłopca – etiologia pozajelitowa
Yaryna Romanyshyn, Yarema Voznytsa, Bohdan Romanyshyn, Khrystyna Lischuk-Yakymovych
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 237–240
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0025

Porażenie kończyn dolnych jako nietypowa manifestacja raka jamy nosowo-gardłowej
Adam Mohamad, Bathma Devi Susibalan, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 241–244
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0026

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.