LOGO
EN

2018, Vol 14, Suppl 1


Klindamycyna – kompletna monografia leku
Iwona Korzeniewska-Rybicka, Agata Karpińska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (Suppl. 1), p. s1–s15
DOI: 10.15557/PiMR.2018.s1.0001

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.