LOGO
EN

2019, Vol 15, No 1


Zespół krupu – najważniejsze pytania i odpowiedzi
Adam J. Sybilski
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 6–11
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0001

Nowe trendy w poszukiwaniu alternatywnych terapii przeciwgrzybiczych
Małgorzata Gizińska, Weronika Pytlak, Magdalena Lis, Beata Gad, Monika Staniszewska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 12–16
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0002

Czynniki ryzyka bruksizmu w czasie snu u dzieci – przegląd literatury
Grzegorz Zieliński, Aleksandra Byś, Michał Baszczowski, Michał Ginszt, Marta Suwała, Jacek Szkutnik, Piotr Majcher
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 17–21
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0003

Epidemiologia i rodzaje kamicy układu moczowego
Agnieszka Szmigielska, Piotr Skrzypczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 22–25
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0004

Hipocytraturia – znaczenie w rozwoju kamicy układu moczowego
Piotr Skrzypczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 26–32
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0005

Kamica infekcyjna
Piotr Skrzypczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 33–37
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0006

Rzadkie postacie kamicy nerkowej
Piotr Skrzypczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 38–41
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0007

Techniki małoinwazyjne stosowane w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci
Joanna Samotyjek, Beata Jurkiewicz, Maria Uliasz, Piotr Kwaśniewicz
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 42–46
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0008

Reakcja układu sercowo-naczyniowego w trakcie wysiłku fizycznego u chorych z nadciśnieniem tętniczym – kliniczna charakterystyka pacjentów w badaniu ASSECURE
Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Andrzej Skrobowski, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 47–56
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0009

Czynniki ryzyka miażdżycy u dzieci w wieku przedpokwitaniowym w odniesieniu do ich masy urodzeniowej i wieku płodowego
Beata Kaźmierczak-Pilch, Jadwiga Kaźmierczak, Anna Obuchowicz
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 57–66
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0010

Znaczenie wskaźników stanu zapalnego w chorobach infekcyjnych u dzieci
Karolina Kuczborska, Adrianna Lewandowska, Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Anna Jung, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 67–72
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0011

Jatrogenna przepuklina przeponowa u dziecka jako powikłanie zastosowania systemu mechanicznego wspomagania krążenia – opis przypadku
Małgorzata Panek, Marek Szymczak, Dorota Broniszczak, Andrzej Kościesza, Piotr Kaliciński
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 73–76
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0012

Rozległa limfadenopatia trójkąta szyjnego tylnego jako rzadki, jedyny objaw brodawkowatego raka tarczycy
Don Evana Ezrien, Nury Namerra Buhari, Firdaus Hayati, Nornazirah Azizan, Doreen LP Lee, Siti Zubaidah Sharif, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 77–80
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0013

Rozszczep krtani typu IV – rzadka jednostka chorobowa
Muhammad Hazim Abdul Ghafar, Chow Xiao Hong, Priatharisiny Velayutham, Farah Hani Hassan
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 81–84
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0014

Porażenie nerwu twarzowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego
Adam Mohamad, Rohaida Ibrahim, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 85–87
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0015

Bateria guzikowa w jamie nosowej – seria przypadków
Wan Nur Anis Wan Draman, Hamizah Ismail, Hashimah Ismail, Nik Khairani Nik Mohamad, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 88–92
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0016

Przeniesiony zespół Münchhausena. Opis przypadku
Aleksandra Paturej, Milena Pogonowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 93–96
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0017

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.