LOGO
EN

2019, Vol 15, No 2


Niedokrwistość w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
Robert Dudkowiak, Elżbieta Poniewierka
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 109–115
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0018

Dekalog nebulizacji
Adam J. Sybilski
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 116–119
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0019

Praktyczne implikacje wystawienia pacjentowi recepty na adrenalinę w podstawowej opiece zdrowotnej
Jan Stachurski, Anna Janus-Młodawska, Robert Gałązkowski
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 120–124
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0020

Znaczenie selenu w leczeniu choroby Hashimoto
Katarzyna Banaszczyk, Adrianna Maliszewska, Michał Owsiany
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 125–130
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0021

Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jako objaw neuroboreliozy u dzieci
Monika Zielińska, Rafał Zieliński
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 131–133
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0022

Czy dzieci z autyzmem wymagają specjalnej opieki otorynolaryngologicznej?
Rafał Zieliński
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 134–136
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0023

Niewydolność serca jako wielonarządowy zespół kliniczny – charakterystyka kliniczna chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca
Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Wiesław Piechota, Beata Uziębło-Życzkowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Agnieszka Jurek, Łukasz Michalczyk, Małgorzata Kurpaska, Małgorzata Banak, Andrzej Skrobowski
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 137–144
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0024

Kamica układu moczowego u pacjentów z prawidłową i nadmierną masą ciała – doświadczenie jednego ośrodka
Małgorzata Sopińska, Agata Wawrzyniak, Katarzyna Jobs, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 145–151
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0025

Wpływ leczenia kalcytriolem i cholekalcyferolem na gospodarkę wapniowo-fosforanową u pacjentów chorych na mukowiscydozę
Agnieszka Koniarek-Maniecka, Małgorzata Olszowiec-Chlebna, Daniela Podlecka, Joanna Jerzyńska, Iwona Stelmach
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 152–156
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0026

Ocena skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci po zatruciu tlenkiem węgla
Judyta Mews, Katarzyna Królikowska, Jacek Siewiera, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 157–163
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0027

Zwyczaje żywieniowe kobiet ciężarnych zamieszkałych na obszarach wiejskich
Agnieszka Momora, Jan Krupa
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 164–170
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0028

Analiza postaw rodziców i ich wiedzy na temat szczepień ochronnych dzieci
Agnieszka Stroba-Żelek, Paulina Kubala, Andrea Krawczyk, Janusz Kasperczyk
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 171–179
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0029

Nietypowy przebieg zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną
Magdalena Okarska-Napierała, Katarzyna Albrecht, Justyna Kawa, Ernest Kuchar
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 180–184
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0030

Ból szyi jako jedyny objaw torbieli zębopochodnych
Selvamalar Vengathajalam, Irfan Mohamad, Roselinda Abdul Rahman, Periyathamby Sinnathamby, Vimahl Dass Paramanandam
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 185–187
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0031

Nawracające infekcje dróg oddechowych – maska czy objaw slingu naczyniowego?
Marcin Gładki, Magdalena Czerżyńska, Aleksandra Morka
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 188–190
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0032

Torbiel dołka nagłośniowego w postaci kulistej masy u młodej dorosłej osoby
Norsyamira Aida Mohamad Umbaik, Hashimah Ismail, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 191–193
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0033

Gruźlica prosówkowa objawiająca się jako skrofuloza u zdrowego mężczyzny – wyzwanie diagnostyczne
Boon Chye Gan, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 194–197
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0034

Ognisko infekcji jako potencjalna przyczyna pokrzywki przewlekłej – opis przypadku 12-letniego chłopca i przegląd piśmiennictwa
Anna Góra, Majka Jaszczura, Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Edyta Machura
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 198–202
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0035

Naczyniak krwionośny przegrody nosowej – rzadki powód krwawień z nosa u osoby dorosłej
Steuphen Roy, Chenthilnathan Periasamy, Harvinder Singh, Norsalwa Abdul Ghani, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 203–206
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0036

Zaburzenia integracji sensorycznej przyczyną trudności dzieci w nauce szkolnej – opis przypadku
Marta Szyszko, Aneta Woźniak
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 207–211
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0037

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.