LOGO
EN

2019, Vol 15, No 3


Egzoglikozydazy lizosomalne w moczu dzieci i młodzieży
Beata Zalewska-Szajda, Katarzyna Taranta-Janusz, Elżbieta Gościk, Krzysztof Zwierz, Aleksandra Dorosz, Anna Wasilewska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 225–233
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0038

Nowe, wczesne markery przewlekłej choroby nerek
Anna Bujnowska, Agata Będzichowska, Katarzyna Jobs, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 234–239
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0039

Zakażenie parwowirusem B19 w okresie ciąży – problem nie tylko dla ginekologa
Ewelina Hermyt, Agnieszka Jęda-Golonka, Nikola Zmarzły, Katarzyna Szczepanek, Karolina Stanienda-Sokół, Urszula Mazurek, Andrzej Witek
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 240–245
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0040

Zespół lustrzany – przegląd literatury
Ewelina Hermyt, Nikola Zmarzły, Agnieszka Jęda-Golonka, Katarzyna Szczepanek, Urszula Mazurek, Andrzej Witek
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 246–251
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0041

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u dzieci – patogeneza i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne
Paweł Małecki, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Wojciech Służewski, Magdalena Figlerowicz
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 252–257
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0042

Zespół jelita nadwrażliwego – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne, miejsce leków rozkurczowych
Anna Cybulska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 258–265
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0043

Choroba Cushinga – powikłania sercowo-naczyniowe oraz metaboliczne
Marta Izabela Mazur, Grzegorz Zieliński, Joanna Witek, Katarzyna Szamotulska, Przemysław Witek
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 266–270
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0044

Wgłobienia jelita cienkiego w cienkie u dzieci – obserwacja jednego ośrodka
Jan Stanisław Bukowski, Przemysław Bombiński, Jakub Franke, Michał Brzewski
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 271–275
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0045

Retrospektywna analiza hospitalizacji z powodu celowych zatruć dekstrometorfanem w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2008–2017
Karol Krawiec, Elżbieta Pac-Kożuchowska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 276–280
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0046

Co może budzić niepokój onkologiczny u rodziców?
Marta Rosińska, Martyna Stuła, Małgorzata Rąpała, Ewa Barg
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 281–285
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0047

Ocena zmian ekspresji mRNA genów STAT1, STAT2, STAT3, STAT5 oraz określenie potencjalnej roli metylacji w regulacji ich ekspresji u chorych na łuszczycę stawową
Beniamin Grabarek, Dominika Wcisło-Dziadecka, Joanna Gola
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 286–290
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0048

Stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u niemowląt i małych dzieci w ocenie ich rodziców
Jolanta Pietrzak, Paulina Kurdyś, Łukasz Surówka, Anna Obuchowicz
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 291–296
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0049

Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu powikłanego wyprysku Kaposiego
Marta Fiedorowicz-Kaźmierczak, Kazimiera Kucharska-Barczyk, Ewa Rojas-Perez, Katarzyna Fiedorowicz
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 297–300
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0050

Ostra niewydolność nerek w przebiegu leptospirozy. Trudności diagnostyczne – opis przypadku
Katarzyna Dziedzic-Jankowska, Anna Ozimek, Ernest Kuchar, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 301–305
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0051

Kleszcze to nie tylko ryzyko boreliozy. Opis przypadku kleszczowego zapalenia mózgu
Justyna Zasada, Ewa Kutyłowska
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 306–311
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0052

Osteopetroza jako rzadka przyczyna niedokrwistości wieku rozwojowego – opis przypadku
Anna Fałkowska, Janina Marta Choma, Dominik Grabowski, Katarzyna Drabko
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 312–315
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0053

Zapalenie trzustki związane z hipertriglicerydemią wywołane przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych – rzadkie, lecz śmiertelne powikłanie
Nair Tharveen, Hanizah Ngadiron, Firdaus Hayati, Nornazirah Azizan, Affirul Chairil Ariffin
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 316–318
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0054

Ostre inwazyjne grzybicze zapalenie błony śluzowej nosa i zatok z rozsianą fuzariozą naśladującą ospę wietrzną u dziecka z obniżoną odpornością
Farah Dayana Zahedi, Lian See Sandie Ewe, Salina Husain, Kwee Chu Keah
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 319–322
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0055

Odma w przestrzeni zagardłowej: rzadkie powikłanie tracheostomii
Sakinah Mohamad, Nik Fariza Husna Nik Hassan, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 323–326
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0056

Wykonanie protezy ucha z wykorzystaniem systemu CAD/CAM
Nafij Bin Jamayet, Md Minhaz Ul Islam Nizami, Ahmed Mushfiqur Rahman, Aparna Barman Twinkle, Qazi Farah Rashid, Taseef Hasan Farook, Mohammad Khursheed Alam
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 327–331
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0057

Rola kawy w zapobieganiu otępieniu
Anna Barczak
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 332–337; Pierwotnie w: Aktualn Neurol 2019, 19 (2), p. 97–102
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0058

Kawa w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wywiad z Prof. dr. hab. Mirosławem Jaroszem, Dyrektorem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, wieloletnim Dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 338–339
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.