LOGO
EN

Co może budzić niepokój onkologiczny u rodziców?

Marta Rosińska1, Martyna Stuła1, Małgorzata Rąpała2, Ewa Barg3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 281–285
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0047
PlumX metrics:
Streszczenie

Wczesne rozpoznawanie nowotworów jest zadaniem istotnym, gdyż decyduje o wyborze właściwej terapii, a tym samym o szansie na wyleczenie. Kluczową rolę w wykrywaniu pierwszych symptomów nowotworów u dzieci odgrywają rodzice. Cele pracy obejmowały ocenę stanu wiedzy opiekunów dotyczącej rozpoznawania wczesnych objawów białaczki i wzmożenie ich czujności onkologicznej. Ankietę przeprowadzono wśród 327 rodziców dzieci w wieku od 3. do 10. roku życia w dwóch miastach: Nowej Soli i Nowym Miasteczku oraz za pośrednictwem internetu. Pytano o reakcje na wystąpienie potencjalnych objawów białaczki. Uzyskane wyniki poddano analizie w zależności od wykształcenia i płci rodziców, stanu zdrowia dziecka i miejsca jego zamieszkania. 98% ankietowanych poprawnie odpowiedziało na pytanie, czym jest białaczka. Objawy, które są najczęstszą przyczyną wizyt lekarskich, to: powiększone węzły chłonne, gorączka, kaszel, ból głowy i wymioty. Wyodrębniono grupę symptomów, które nie wzbudzały niepokoju opiekunów: bladość skóry, zmęczenie oraz apatia. Aż trzy czwarte rodziców wiąże ból kończyn ze wzrastaniem dziecka, a zaledwie 7% ankietowanych – z chorobą nowotworową. Zaobserwowano, że opiekunowie z wykształceniem co najwyżej średnim zgłaszają się do lekarza z niepokojącymi objawami częściej niż osoby z wyższym wykształceniem. Kobiety wykazują większą spostrzegawczość w rozpoznawaniu podejrzanych symptomów niż mężczyźni. Opiekunowie dzieci chorujących przewlekle są bardziej wyczuleni na wybroczyny, gorączkę i podbiegnięcia krwawe. Białaczka nie stanowi tematu tabu, jednak jej potencjalne objawy nie wzbudzają czujności onkologicznej rodziców. Kobiety, rodzice dzieci chorych przewlekle, osoby bez wyższego wykształcenia i absolwenci kierunków medycznych wykazują największą czujność w opiece nad dziećmi. Przedstawione dane wskazują na konieczność edukacji rodziców na temat pierwszych objawów nowotworów.

Słowa kluczowe
diagnostyka nowotworów, wczesne objawy, białaczka, ostra białaczka limfoblastyczna, czujność onkologiczna rodziców

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.