LOGO
EN

Odma w przestrzeni zagardłowej: rzadkie powikłanie tracheostomii

Sakinah Mohamad1, Nik Fariza Husna Nik Hassan1,2, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 323–326
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0056
PlumX metrics:
Streszczenie

Mimo że tracheostomia techniką otwartą jest uznawana za stosunkowo bezpieczny zabieg otorynolaryngologiczny, nie jest pozbawiona ryzyka powikłań. Wśród rzadkich powikłań tracheostomii wymienia się m.in. odmę w przestrzeni zagardłowej. U 53-letniej pacjentki z obustronnym porażeniem strun głosowych przeprowadzono zabieg tracheostomii techniką otwartą. W okresie pooperacyjnym wystąpiły: gwałtowny kaszel, szczękościsk, łagodny ból szyi, a także objaw opisywany przez pacjentkę jako „pękanie pęcherzyków powietrza pod skórą”. Dokładne badanie palpacyjne szyi wykazało trzeszczenie tkanek (krepitacje). Badanie radiograficzne szyi w projekcji bocznej ujawniło rozległą odmę podskórną w przestrzeni zagardłowej. Za przyczynę wystąpienia powikłania uznano gwałtowny kaszel oraz zbyt mocno zaciśnięte szwy na ranie tracheostomijnej. Leczenie zachowawcze polegające na usunięciu szwów doprowadziło do niemal całkowitego ustąpienia powikłania w ciągu dwóch tygodni.

Słowa kluczowe
odma podskórna, odma w przestrzeni zagardłowej, powikłania, tracheostomia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.