LOGO
EN

Osteopetroza jako rzadka przyczyna niedokrwistości wieku rozwojowego – opis przypadku

Anna Fałkowska, Janina Marta Choma, Dominik Grabowski, Katarzyna Drabko

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 312–315
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0053
PlumX metrics:
Streszczenie

Niedokrwistość jest powszechnie spotykanym objawem u pacjentów pediatrycznych. Najczęstszą jej przyczynę stanowi niedobór żelaza. W diagnostyce różnicowej oprócz najpopularniejszych schorzeń powodujących obniżenie poziomu hemoglobiny warto wziąć pod uwagę również te mniej częste. W praktyce lekarza ambulatoryjnej opieki zdrowotnej niezwykle istotną rolę odgrywają wywiad, badanie przedmiotowe oraz okresowe badania bilansowe. Umożliwiają one wykrycie chorób przewlekłych, między innymi wrodzonych chorób metabolicznych. Jedną z nich jest osteopetroza, objawiająca się upośledzeniem hematopoezy. Powoduje również spowolnienie wzrastania, zniekształcenia kości, zaburzenia neurologiczne. W pracy przedstawiono opis przypadku chłopca z rozpoznaną osteopetrozą, u którego pierwszą manifestacją choroby była niedokrwistość.

Słowa kluczowe
niedokrwistość, hematopoeza, osteopetroza, choroba Albersa-Schönberga, marmurkowatość kości

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.