LOGO
EN

Ostra niewydolność nerek w przebiegu leptospirozy. Trudności diagnostyczne – opis przypadku

Katarzyna Dziedzic-Jankowska1, Anna Ozimek1, Ernest Kuchar2, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 301–305
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0051
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Przedstawienie leptospirozy jako przyczyny ostrej niewydolności nerek. Leptospiroza jest zakaźną chorobą odzwierzęcą, wywoływaną przez krętki z rodzaju Leptospira, głównie Leptospira interrogans. Rezerwuarem krętków Leptospira są gryzonie, dzikie zwierzęta, psy, koty, świnie, bydło domowe i konie. Źródłem zakażenia jest ekspozycja na wodę, glebę lub rośliny skażone moczem chorych zwierząt. Obraz kliniczny leptospirozy ma charakter zmienny – od postaci łagodnej z objawami niespecyficznymi (grypopodobnymi) do ciężkiej, przebiegającej z niewydolnością wątroby, nerek, zaburzeniami świadomości i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. W pracy przedstawiono leptospirozę z ostrą niewydolnością nerek u 17-letniego chłopca. Z uwagi na poprzedzający zachorowanie pobyt chłopca w kraju endemicznym (Tajlandia) wysunięto podejrzenie leptospirozy, które potwierdzono badaniem serologicznym – testem immunoenzymatycznym. Wnioski: U pacjentów mających objawy grypopodobne, z towarzyszącą ostrą niewydolnością nerek lub wątroby, którzy przebywali ostatnio w rejonach tropikalnych, należy brać pod uwagę choroby przywleczone, w tym leptospirozę.

Słowa kluczowe
leptospiroza, ostra niewydolność nerek, zoonoza, hemodializa

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.