LOGO
EN

Ostre inwazyjne grzybicze zapalenie błony śluzowej nosa i zatok z rozsianą fuzariozą naśladującą ospę wietrzną u dziecka z obniżoną odpornością

Farah Dayana Zahedi1, Lian See Sandie Ewe2, Salina Husain1, Kwee Chu Keah3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 319–322
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0055
PlumX metrics:
Streszczenie

Ostre inwazyjne grzybicze zapalenie błony śluzowej nosa i zatok jest rzadkim schorzeniem nosa i zatok przynosowych, najczęściej występującym u pacjentów z obniżoną odpornością. W praktyce laryngologicznej przypadki ostrego inwazyjnego grzybiczego zapalenia błony śluzowej nosa z rozsianą fuzariozą przypominającą infekcję wywołaną przez wirus Varicella zoster zdarzają się niezwykle rzadko. U osób z obniżoną odpornością zachorowalność i śmiertelność utrzymują się na wysokim poziomie i zależą od wdrożonego postępowania – kluczową rolę odgrywają odpowiednio przeprowadzone badania i leczenie. W artykule opisano przypadek ostrego inwazyjnego grzybiczego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok z rozsianą fuzariozą u dziecka ze zmianami skórnymi przypominającymi wysypkę wywołaną przez wirus Varicella zoster, bólem i obecnością strupa w obrębie jamy nosowej. Podkreślono istotną rolę lekarza laryngologa we wczesnym rozpoznaniu i właściwym leczeniu.

Słowa kluczowe
fuzarioza, grzyby, pacjent z obniżoną odpornością, jama nosowa, ospa

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.