LOGO
EN

Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu powikłanego wyprysku Kaposiego

Marta Fiedorowicz-Kaźmierczak1, Kazimiera Kucharska-Barczyk2, Ewa Rojas-Perez3, Katarzyna Fiedorowicz4
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 297–300
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0050
PlumX metrics:
Streszczenie

Pierwotne ostre kłębuszkowe zapalenie nerek jest nagle występującą chorobą kłębuszków nerkowych, związaną z obecnością kompleksów immunologicznych po przebyciu zakażenia paciorkowcem beta-hemolizującym grupy A. Najczęściej ma związek z infekcją paciorkowcową gardła, rzadziej skóry. Do podstawowych objawów chorobowych należą obrzęki, nadciśnienie tętnicze oraz zmiany w moczu pod postacią krwinkomoczu. Mogą również występować objawy ogólne, takie jak złe samopoczucie, nudności czy wymioty. W ciężkiej postaci choroby dochodzi do przesięku do jam ciała oraz niewydolności nerek z koniecznością dializoterapii. Poniżej prezentujemy nietypowy przypadek 9-letniego pacjenta z ostrym kłębuszkowym zapaleniem nerek, do którego doszło w przebiegu nadkażenia bakteryjnego wyprysku Kaposiego.

Słowa kluczowe
kłębuszkowe zapalenie nerek, proteinuria, atopowe zapalenie skóry, Streptococcus pyogenes

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.