LOGO
EN

Wykonanie protezy ucha z wykorzystaniem systemu CAD/CAM

Nafij Bin Jamayet1, Md Minhaz Ul Islam Nizami1, Ahmed Mushfiqur Rahman1, Aparna Barman Twinkle1, Qazi Farah Rashid1, Taseef Hasan Farook1, Mohammad Khursheed Alam2
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 327–331
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0057
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie techniki projektowania i wytwarzania protezy ucha z wykorzystaniem metody wspomaganej komputerowo (computer-aided design/computer-aided manufacturing, CAD/CAM) oraz porównanie jej z techniką konwencjonalną. Wstęp: Zastosowanie szybkiego prototypowania do produkcji protez poprzedzonej wygenerowaniem projektu protezy ucha z użyciem danych tomografii komputerowej pacjenta to obecnie najnowsze, zaawansowane technologie. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 6-letniego chłopca z wrodzonym brakiem prawego ucha. Zdrowe lewe ucho zostało odzwierciedlone i wydrukowane przy użyciu drukarki trójwymiarowej (3D). Ponieważ po chorej stronie znajdowała się tylko pozostałość tkanki i brak było wzorca, model ucha wykonano w wosku. Zastosowanie systemu CAD/CAM wyeliminowało konwencjonalną technikę polegającą na uzyskiwaniu odcisku zdrowego ucha jako modelu – w ten sposób procedura została uproszczona, zapewniając szybkie wykonanie protezy. Wnioski: Wymiary, kształt i anatomiczny kontur protezy ucha były bardzo zbliżone do parametrów normalnego ucha. Uzyskany wynik sugeruje, że system CAD/CAM do wytworzenia protezy ucha na podstawie danych z tomografii komputerowej może być wykorzystywany w warunkach klinicznych. Znaczenie kliniczne: W powyższym przypadku zastosowane techniki szybkiego prototypowania dały najwyższy możliwy poziom dokładności rozmiaru, kształtu i położenia protezy. Zmniejszyły się także – w porównaniu z konwencjonalną techniką – liczba wizyt lekarskich pacjenta oraz czas produkcji.

Słowa kluczowe
system CAD/CAM, model 3D, dane uzyskane na podstawie tomografii komputerowej, odzwierciedlenie, proteza ucha, szybkie prototypowanie, silikon

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.