LOGO
EN

Zapalenie trzustki związane z hipertriglicerydemią wywołane przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych – rzadkie, lecz śmiertelne powikłanie

Nair Tharveen1,2, Hanizah Ngadiron3, Firdaus Hayati4, Nornazirah Azizan5, Affirul Chairil Ariffin3
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 316–318
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0054
PlumX metrics:
Streszczenie

Ostre zapalenie trzustki o różnej etiologii jest częstym problemem pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur chirurgiczny. Za jedną z jego przyczyn uznaje się hipertriglicerydemię, zwłaszcza w przypadku podwyższonego stężenia trójglicerydów oraz braku innych czynników etiologicznych. Niemniej jednak choroba ta rzadko rozwija się w związku ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych. W pracy przedstawiono przypadek 35-letniej kobiety z ostrym zapaleniem trzustki spowodowanym hipertriglicerydemią w następstwie przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę uwzględnienia działań niepożądanych tej metody antykoncepcji, powszechnie stosowanej przez kobiety w wieku rozrodczym. Odpowiednio zebrany wywiad chorobowy i badania kliniczne, w tym ocena profilu lipidowego surowicy u pacjentek wysokiego ryzyka, są pomocne w wyjaśnieniu etiologii i pozwalają uniknąć choroby w przyszłości.

Słowa kluczowe
doustne środki antykoncepcyjne, zapalenie trzustki, hipertriglicerydemia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.