LOGO
EN

Osobliwa lokalizacja guza Warthina położonego poza śliniankami przyusznymi

Muhammad Fawwaz bin Meor Abdul Malik1, Jeyasakthy Saniasiaya1, Azwarizan Abdul Halim1, Norhaslinda Abdul Gani1, Nazlinda Sulaiman2
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 424–426
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0074
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel badania: Celem badania było podkreślenie znaczenia skrupulatnego wywiadu chorobowego i badania fizykalnego, jak również świadomości istnienia różnych możliwości rozpoznania i postępowania leczniczego. Opis przypadku: Guz Warthina to zmiana łagodna wywodząca się głównie z przyusznego gruczołu ślinowego, która rzadziej obejmuje inne gruczoły ślinowe. Guz Warthina położony poza obrębem ślinianek przyusznych lub ektopowy najczęściej dotyczy ślinianki podżuchwowej. W pracy przedstawiono rzadki przypadek guza Warthina o niezwykłej lokalizacji. Mężczyzna w wieku 59 lat zgłosił się z obrzękiem w okolicy podżuchwowej oraz uczuciem pełności w obrębie nosogardła po stronie prawej. Wyniki biopsji masy zlokalizowanej w nosogardle oraz wyniki badań obrazowych sugerowały rozpoznanie guza Warthina. Wniosek: Autorzy niniejszej pracy pragną podkreślić wyzwania związane z diagnostyką oraz omówić leczenie tej jednostki chorobowej.

Słowa kluczowe
guz Warthina, guzy gruczołów ślinowych, nosogardło

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.