LOGO
EN

Pacjenci kardiologiczni a COVID-19 – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien

Robert Ryczek, Paweł Krzesiński

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. c6–c9
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0002
PlumX metrics:
Streszczenie

Pandemia COVID-19 (coronavirus disease 2019), choroby wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), stawia przed współczesną medycyną niespotykane dotychczas wyzwania. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarze rodzinni stykają się z szeregiem problemów spowodowanych obecną sytuacją epidemiologiczną. Nie dotyczą one jedynie pacjentów z podejrzeniem bądź rozpoznaniem COVID-19. Również opieka nad innymi osobami, zwłaszcza obarczonymi schorzeniami przewlekłymi, wymagającymi regularnej kontroli, musi obecnie uwzględniać nowe zagrożenia i ograniczenia organizacyjne. Choć u większości zarażonych COVID-19 przebiega pod postacią łagodnej infekcji dróg oddechowych, to dla osób starszych i obciążonych dodatkowymi schorzeniami choroba ta może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia i życia. Obecność wcześniej rozpoznawanych chorób układu sercowo-naczyniowego wiąże się ze szczególnie złym rokowaniem u pacjentów z COVID-19. Celem pracy jest przedstawienie symptomatologii COVID-19 ze strony układu sercowo-naczyniowego, potencjalnego wpływu infekcji wirusem SARS-CoV-2 na laboratoryjne markery sercowe, omówienie wpływu schorzeń kardiologicznych na przebieg tej choroby oraz przedstawienie obecnego stanowiska ekspertów wobec kontrowersji dotyczących stosowania w okresie pandemii COVID-19 inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora dla angiotensyny. Chcemy również zwrócić uwagę czytelników na możliwości wykorzystania porad telemedycznych w celu zapewnienia ciągłości opieki nad chorym kardiologicznych z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Słowa kluczowe
2019-nCoV, układ sercowo-naczyniowy, COVID-19, SARS-CoV-2, telemedycyna, nadciśnienie tętnicze

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.