LOGO
EN

Przemieszczające się ciało obce w obrębie szyi

Aranjit Singh Randhawa1,2, Anusha Balasubramaniam3, Philip Rajan3, Irfan Mohamad2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 416–418
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0072
PlumX metrics:
Streszczenie

Ciało obce w obrębie gardła to bardzo częsty powód kierowania pacjentów do otolaryngologa. W większości przypadków ciało obce usuwane jest warunkach ambulatoryjnych lub w znieczuleniu ogólnym. Przypadki drążącego ciała obcego w gardle są rzadkie, jednak mogą wiązać się z ciężkimi powikłaniami, zależnymi od drogi migracji. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek przemieszczającej się rybiej ości, która została u pacjenta odnaleziona w prawym mięśniu pochyłym i z powodzeniem usunięta z dostępu zewnętrznego. Celem pracy jest podkreślenie znaczenia dokładnego wywiadu i badania przedmiotowego u osoby z ciałem obcym w gardle, w szczególności gdy pomimo negatywnego wyniku wziernikowania krtani i przełyku pacjent nadal prezentuje objawy kliniczne. Badania obrazowe mają kluczowe znaczenie dla postawienia diagnozy i określenia precyzyjnej lokalizacji ciała obcego i w ten sposób pozwalają na uniknięcie możliwych, nawet śmiertelnych powikłań.

Słowa kluczowe
przemieszczające się ciało obce, szyja, rybia ość

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.