LOGO
EN

Rak neuroendokrynny krtani o średnim stopniu zróżnicowania: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Chok Tong Khaw1, Rahimah Abd Rashid2, Kit Liang Gan1, Irfan Mohamad3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 412–415
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0071
PlumX metrics:
Streszczenie

Rak neuroendokrynny krtani to rzadki nowotwór, stanowiący jedynie 1% przypadków guzów pierwotnych o takim umiejscowieniu. Nowotwory te klasyfikuje się jako dobrze, średnio i słabo zróżnicowane. Cechami różnicującymi te kategorie są atypia jądrowa, wskaźnik mitotyczny oraz obecność/brak martwicy. W diagnostyce raka neuroendokrynnego krtani pomocne jest również badanie immunohistochemiczne. W pracy przedstawiono przypadek średnio zróżnicowanego raka neuroendokrynnego krtani u 57-letniego mężczyzny z utrzymującymi się od miesiąca objawami pod postacią bólu szyi i dysfagii. Obecnie nie ma standardowego schematu leczenia tego nowotworu. Niemniej jednak z uwagi na złe rokowanie w przypadku raka neuroendokrynnego krtani o średnim stopniu zróżnicowania autorzy pracy zalecają bezzwłoczne i agresywne leczenie oraz kontrolne badanie PET-TK sześć miesięcy po zabiegu.

Słowa kluczowe
badanie immunohistochemiczne (IHC), krtań, rak neuroendokrynny (NEC), laryngektomia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.