LOGO
EN

Rzadka przyczyna rozległego krwawienia po zabiegu tonsillektomii: tętniak rzekomy tętnicy twarzowej

Sivanes Chandrashekaran1, Nik Azrizie Muhamed1, Lau Jia Him2, Irfan Mohamad3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 434–436
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0077
PlumX metrics:
Streszczenie

Krwotok po zabiegu tonsillektomii to potencjalnie poważne, a niekiedy śmiertelne powikłanie. Jego częstym powodem jest zakażenie lub przedwczesne odklejenie się ziarniny. Zahamowanie krwawienia zazwyczaj umożliwiają konwencjonalne metody hemostatyczne, takie jak płukanie wodą z lodem, kauteryzacja elektryczna lub podwiązanie chirurgiczne. W pracy przedstawiono przypadek odległego, nawracającego, rozległego krwawienia po zabiegu tonsillektomii, opornego na zwykle stosowane leczenie i wymagającego podwiązania tętnicy szyjnej zewnętrznej. W wykonanej następnie tomografii komputerowej naczyń krwionośnych uwidoczniono obecność tętniaka rzekomego tętnicy twarzowej. Przeprowadzono udaną embolizację wewnątrznaczyniową lewej tętnicy twarzowej.

Słowa kluczowe
nawracające krwawienie po zabiegu tonsillektomii, tętniak rzekomy, tętnica twarzowa

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.