LOGO
EN

Wpływ regularnego treningu na czynność płuc u młodzieży

Kamila Malewska-Kaczmarek1, Joanna Jerzyńska1, Daniela Podlecka1, Ewa Mospinek1, Katarzyna Górska2, Iwona Stelmach1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 393–397
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0067
PlumX metrics:
Streszczenie

Układ oddechowy osób aktywnie i regularnie uprawiających sport ulega systematycznym przemianom. Rozwój układu oddechowego, a w konsekwencji objętości oddechowych, zależy od rodzaju, intensywności, ciężkości, czasu trwania i częstotliwości wysiłku fizycznego. Badania wskazują, że objętości oddechowe osiągane przez osoby regularnie uprawiające sport są wyższe niż u tych, które prowadzą mniej aktywny tryb życia. Ocenę funkcjonowania układu oddechowego umożliwia spirometria spoczynkowa, która ułatwia postawienie właściwej diagnozy i monitorowanie układu oddechowego zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z chorobami przewlekłymi. Celem badania była ocena wybranych parametrów czynności płuc u młodzieży aktywnie uprawiającej sport w odniesieniu do populacji ogólnej. W badaniu wzięło udział 180 nastolatków w wieku 12–17 lat. Wśród nich było 90 chłopców aktywnie uprawiających sport w szkole sportowej oraz 90 chłopców nietrenujących regularnie, uczęszczających do szkoły niesportowej. Uczniowie szkoły sportowej codziennie trenowali grę w piłkę nożną. U osób zakwalifikowanych do badania wykonano spirometrię spoczynkową. Wśród uczniów aktywnie grających w piłkę nożną zaobserwowano istotnie wyższe wartości natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1), natężonej pojemności życiowej (FVC), szczytowego przepływu wydechowego (PEF) i maksymalnych przepływów wydechowych (MEF25). Stwierdzono również, że u młodzieży regularnie uprawiającej sport istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) a FEV1, FVC, PEF oraz MEF25; u dzieci nietrenujących podobną korelację zaobserwowano jedynie pomiędzy BMI i FVC. Uzyskane wyniki wskazują, że regularne uprawianie sportu pozytywnie wpływa na uzyskanie lepszych parametrów w spirometrii spoczynkowej wśród młodzieży.

Słowa kluczowe
czynność płuc, BMI, sport, młodzież

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.