LOGO
EN

2020, Vol 16, No 2


Aktualne zalecenia dotyczące leczenia zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Rola aksetylu cefuroksymu
Agata Będzichowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 143–147
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0027

Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń układu oddechowego w gabinecie lekarza POZ
Agnieszka Lipińska-Opałka, Anna Jung
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 148–153
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0028

Diagnostyka i leczenie neurogennych dysfunkcji dolnych dróg moczowych
Fryderyk Menzel, Aleksandra Drabik
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 154–158
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0029

Chirurgia bariatryczna
Anna Otlewska, Grzegorz Szpotowicz, Agnieszka Otlewska
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 159–164
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0030

Laseroterapia w chirurgii dziecięcej
Jakub Kopeć, Przemysław Przewratil
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 165–170
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0031

Podwójna twarz komórek macierzystych w pediatrii: zastosowania terapeutyczne mezenchymalnych komórek macierzystych i zagrożenia rakowymi komórkami macierzystymi
Ahmed Uosef, Rafik M. Ghobrial, Krystyna Jęderka, Anna Puławska-Czub, Slawomir Lewicki, Jacek Z. Kubiak, Malgorzata Kloc
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 171–174
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0032

Przydatność ultrasonografii w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
Emil Michalski, Maria Sotniczuk, Marta Idzior, Piotr Gietka, Mateusz Kotecki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 175–180
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0033

Surowicze stężenia cynku u dzieci z nawracającymi infekcjami i chorobami atopowymi
Ewelina Stępień, Joanna Jerzyńska, Mikołaj Gwardys, Iwona Stelmach
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 181–185
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0034

Czułość rozmazu AFB, wskaźnika opadania erytrocytów i testu Mantoux w diagnostyce gruźliczej limfadenopatii szyjnej
Dhanish Gopalakrishnan, Jeyasakthy Saniasiaya, Masaany Mansor, Irfan Mohamad, Faridah Hassan, Zainal Azmi Zainal Abidin
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 186–189
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0035

Edukacja rodzicielska a poprawa jakości snu u niemowląt: przegląd systematyczny
Ana Rita Vieira, Jonathan dos Santos, Paulo Santos
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 190–197
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0036

Pobudzenia dodatkowe serca u dzieci w liczbach – doświadczenia własne
Klaudia Obsznajczyk, Halszka Kamińska, Bożena Werner
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 198–203
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0037

Powikłania urazów układu moczowego – opis przypadków
Anna Bujnowska, Aleksandra Jasińska, Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 204–209
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0038

Pierwotna dyskineza rzęsek. Od objawu do rozpoznania. Opis przypadku 4,5-letniej dziewczynki
Paulina Jazgarska, Jadwiga Biela-Mazur, Zbigniew Doniec
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 210–216
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0039

Jednostronne porażenie strun głosowych: powszechny dylemat diagnostyczny
Jeyasakthy Saniasiaya, Nik Fariza Husna Nik Hassan, Balwinder Singh Saroop Singh
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 217–220
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0040

Urazowa ekstrakcja zęba z ciężkimi powikłaniami
Aimi Athirah, Jeyasakthy Saniasiaya, Jennifer Lee Peak Hui, Zainal Azmi Zainal Abidin
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 221–223
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0041

Zwapnienie chrząstki ziarnowatej jako przyczyna błędnych tropów w diagnostyce
Jeyasakthy Saniasiaya, Norhafiza Mat Lazim, Salma Win Mar
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 224–226
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0042

Porencefalia jako rzadka przyczyna oczopląsu
Muhammad Nu’aim Ishak, Ramiza Ramza Ramli, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 227–229
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0043

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.