LOGO
EN

2021, Vol 17, No 1


Anafilaksja związana z pokarmem u dzieci – aktualny stan wiedzy
Łukasz Błażowski, Ryszard Kurzawa, Paweł Majak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 8–16
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0001

Niedobory witaminy D a przebieg zakażenia SARS-CoV-2
Agnieszka Lipińska-Opałka, Joanna Milart, Jacek Z. Kubiak, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 17–21
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0002

Mikrobiom jelitowy – współczesne możliwości diagnostyczne i rola w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego
Marlena Górska, Ewa Toporowska-Kowalska
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 22–26
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0003

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego
Maciej Kołodziejczyk, Łukasz Bułdak, Bogusław Okopień
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 27–35
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0004

Rupatadyna – panaceum na choroby alergiczne? Przegląd literatury
Adam J. Sybilski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 36–41
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0005

N-końcowy propeptyd prokolagenu typu III/kreatynina (PIIINP/Cr) oraz transformujący czynnik wzrostu beta/kreatynina (TGF-β/Cr) w moczu u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych kortykosteroidami oraz cyklosporyną A
Beata Banaszak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 42–46
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0006

Rozpoznawanie osteoporozy wtórnej – wieloletnie obserwacje dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i mózgowym porażeniem dziecięcym
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Elżbieta Woźniak, Dominika Matczak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 47–51
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0007

Wskaźniki włóknienia wątroby u młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów leczonej metotreksatem
Liudmyla Parkhomenko, Larysa Strashok, Sergey Pavlov, Olga Pavlova
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 52–56
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0008

Inwazyjne zakażenie Streptococcus pyogenes – retrospektywna analiza kliniczna 6 przypadków
Maria Grunert, Michalina Malik, Kaja Lewandowska, Edyta Machura
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 57–63
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0009

Nawrotowy trichobezoar u pacjentki z zespołem Roszpunki
Joanna Godlewska, Justyna Orpiszewska, Wojciech Górecki
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 64–66
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0010

Nawrotowe zapalenie mięśnia sercowego o etiologii HHV7 u 16-letniego chłopca
Anna Chanas, Agnieszka Tomik, Bożena Werner
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 67–71
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0011

Tłuszczak okolicy przestrzeni przygardłowej naśladujący guz przytarczyc u 4-letniego chłopca
Siti Nazira Abdullah, Juani Hayyan Abdul Karaf, Vijayaprakash Rao A/L Ramanna, Najah Momin, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 72–76
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0012

Miejscowe zastosowanie mitomycyny C jako środka wspomagającego w leczeniu zwężenia podgłośniowego
Selvamalar Vengathajalam, Periyathamby Sinnathamby, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 77–79
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0013

Ropień nagłośni – rzadka przyczyna stłumienia głosu
Nur Adillah Lamry, Norhafizah Saifuddin, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 80–83
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0014

Równoczesny obustronny ropień okołomigdałkowy u młodej pacjentki
Muhammad Fawwaz Meor Abdul Malik, Jeyasakthy Saniasiaya, Norhaslinda Abdul Gani
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 84–86
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0015

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.