LOGO
EN

Inwazyjne zakażenie Streptococcus pyogenes – retrospektywna analiza kliniczna 6 przypadków

Maria Grunert, Michalina Malik, Kaja Lewandowska, Edyta Machura

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 57–63
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0009
PlumX metrics:
Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się wzrost inwazyjnych zakażeń wywołanych przez Streptococcus pyogenes. Przyczyny wzrostu zachorowań nie są do końca jasne. W pracy opisano przypadki 6 dzieci hospitalizowanych w ciągu roku z rozpoznanym inwazyjnym zakażeniem tym patogenem. U 3 pacjentów stwierdzono ostre popaciorkowcowe zapalenie nerek oraz zapalenie płuc (powikłane u 1 pacjenta ropniakiem opłucnej), u 2 dzieci różę, w tym 1 przypadek róży nawrotowej, u 1 dziecka ropień na granicy kości udowej i tkanek miękkich. W pracy przeanalizowano przebieg kliniczny zakażenia oraz znaczenie badań diagnostycznych, w szczególności miana antystreptolizyny O, w potwierdzeniu zakażenia wywołanego przez Streptococcus pyogenes.

Słowa kluczowe
Streptococcus, dzieci, zapalenie płuc, ropień, diagnostyka

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.