LOGO
EN

Miejscowe zastosowanie mitomycyny C jako środka wspomagającego w leczeniu zwężenia podgłośniowego

Selvamalar Vengathajalam1, Periyathamby Sinnathamby2, Irfan Mohamad1,3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 77–79
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0013
PlumX metrics:
Streszczenie

Mitomycyna C w zastosowaniu miejscowym jest z powodzeniem używana jako wsparcie zabiegów endoskopowych wykonywanych w leczeniu zwężenia podgłośniowego, takich jak wycięcie, poszerzanie z zastosowaniem cewnika balonowego, laserotarapia. W pracy przedstawiono przypadek 12-letniego chłopca, u którego 6 miesięcy po intubacji dotchawiczej doszło do zwężenia podgłośniowego III stopnia w skali Cottona–Myera. Zwężony odcinek leczono metodą wycięcia z kauteryzacją, a następnie poszerzano z zastosowaniem cewnika balonowego. Na świeżo operowane miejsce zastosowano miejscowo mitomycynę C. Zabieg zakończył się sukcesem – uzyskano poprawę średnicy dróg oddechowych przy jednoczesnym braku objawów, nawrotów zwężenia i konieczności powtarzania zabiegu.

Słowa kluczowe
zwężenie podgłośniowe, mitomycyna C, laryngoskopia giętka nosogardła

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.