LOGO
EN

Nawrotowy trichobezoar u pacjentki z zespołem Roszpunki

Joanna Godlewska, Justyna Orpiszewska, Wojciech Górecki

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 64–66
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0010
PlumX metrics:
Streszczenie

Zespół Roszpunki jest schorzeniem, w którym na skutek powtarzalnego spożywania włosów dochodzi do powstawania trichobezoaru wypełniającego żołądek i bliższy odcinek jelita cienkiego. Sześcioletnia dziewczynka zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy z powodu bólu brzucha, wymiotów i badalnego oporu w nadbrzuszu. Ustalono rozpoznanie ciała obcego w żołądku i drogą laparotomii usunięto trichobezoar będący odlewem żołądka, dwunastnicy i bliższego odcinka jelita cienkiego. Pacjentkę wypisano w 5. dobie pooperacyjnej z zaleceniem kontroli ambulatoryjnej i opieki psychologicznej. Po 7 miesiącach dziewczynka zgłosiła się z nawrotem objawów. Wykonano laparotomię i usunięto nawrotowy trichobezoar. Włączono leczenie psychiatryczne oraz substytucję żelaza. Po 10 tygodniach od wypisu przeprowadzono kontrolną gastroskopię, w której nie stwierdzono obecności ciała obcego. Obecnie brak jest wytycznych odnośnie do postępowania pooperacyjnego po usunięciu trichobezoaru. Ze względu na możliwość nawrotowego przebiegu choroby należy rozważyć planową kontrolę endoskopową, która może pozwolić na wcześniejsze rozpoznanie nawrotu i zastosowanie mniej inwazyjnego leczenia.

Słowa kluczowe
trichobezoar, zespół Roszpunki, ciało obce w przewodzie pokarmowym

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.