LOGO
EN

Ropień nagłośni – rzadka przyczyna stłumienia głosu

Nur Adillah Lamry1, Norhafizah Saifuddin2, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 80–83
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0014
PlumX metrics:
Streszczenie

Czterdziestodwuletni mężczyzna zgłosił się z gorączką i objawami wskazującymi na stan zagrażający niedrożnością górnych dróg oddechowych. Pacjent wymagał niezwłocznej intubacji ze względu na obrzęk nagłośni. Odnotowano dobrą odpowiedź na wdrożony antybiotyk i lek steroidowy. Po trzech dniach pacjenta ekstubowano. Jednak po upływie kolejnych dwóch dni ponownie stwierdzono narastający obrzęk nagłośni, tym razem z towarzyszącą mu ropną wydzieliną. Ze wskazań nagłych wykonano zabieg eksploracyjny wraz z drenażem ropnia nagłośni. Pacjent pozostał zaintubowany przez kolejne kilka dni aż do zmniejszenia obrzęku. W celu monitorowania stanu chorego wprowadzono codzienne badanie giętkim endoskopem laryngologicznym. Po zakończeniu antybiotykoterapii chory został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym.

Słowa kluczowe
ostre zapalenie nagłośni, ropień, dorosły, niedrożność dróg oddechowych

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.