LOGO
EN

Równoczesny obustronny ropień okołomigdałkowy u młodej pacjentki

Muhammad Fawwaz Meor Abdul Malik1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Norhaslinda Abdul Gani1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 84–86
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0015
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel pracy: Celem przedstawienia przypadku jest podkreślenie znaczenia skrupulatnego wywiadu i badania przedmiotowego oraz zwiększenie świadomości co do różnych możliwości diagnozy i postępowania u pacjentów z obustronnym ropniem okołomigdałkowym. Jednostronny ropień okołomigdałkowy to częste powikłanie ostrego bakteryjnego zapalenia migdałków, natomiast obustronny ropień okołomigdałkowy występuje rzadko, a w anglojęzycznej literaturze medycznej dostępnych jest zaledwie kilka opisów takich przypadków. Wyzwaniem diagnostycznym w obustronnym ropniu okołomigdałkowym jest często stwierdzany brak objawów przedmiotowych typowych dla jednostronnego ropnia okołomigdałkowego. Opis przypadku: Autorzy przedstawiają przypadek młodej kobiety, u której w wywiadzie odnotowano nasilający się ból gardła, bolesność przy przełykaniu i chrapliwy głos. Ustalono rozpoznanie obustronnego ropnia okołomigdałkowego. W badaniu jamy ustnej i gardła stwierdzono obustronne powiększenie przestrzeni okołomigdałkowych, z których aspirowano treść ropną. U pacjentki wykonano obustronne nacięcie okolic ropni i założono drenaż. Po kilku dniach chora została wypisana do domu, bez późniejszych nawrotów choroby. Obustronny ropień okołomigdałkowy może dawać typowe objawy podmiotowe, natomiast objawy przedmiotowe mogą być zróżnicowane. Wnioski: Prawidłowe zbieranie wywiadu i skrupulatne badanie przedmiotowe może ukierunkować lekarza na prawidłowe rozpoznanie. W razie wątpliwości wskazana jest ocena obrazowa, aby uniknąć niepożądanych, niebezpiecznych powikłań.

Słowa kluczowe
ropień okołomigdałkowy, obustronny, ostre zapalenie migdałków, tonsilektomia, ropień szyi

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.