LOGO
EN

Tłuszczak okolicy przestrzeni przygardłowej naśladujący guz przytarczyc u 4-letniego chłopca

Siti Nazira Abdullah1,2, Juani Hayyan Abdul Karaf2, Vijayaprakash Rao A/L Ramanna2, Najah Momin3, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 72–76
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0012
PlumX metrics:
Streszczenie

Guz okolicy przestrzeni przygardłowej jest rzadko spotykaną jednostką chorobową w pediatrii. Może to być guz pierwotny wywodzący się ze struktur przestrzeni przygardłowej, proces rozrostowy sąsiednich struktur lub guz przerzutowy. U dorosłych często występują nowotwory ślinianek i przyzwojaki, natomiast u dzieci przeważają guzy neurogenne. Delikatne struktury anatomiczne przestrzeni przygardłowej utrudniają przeprowadzenie badań diagnostycznych, szczególnie w pediatrii. Chociaż biopsję tkanki można wykonać w warunkach sedacji lub znieczulenia miejscowego, histologiczne rozróżnienie między tłuszczakiem a tłuszczakomięsakiem sprawia trudności. W pracy przedstawiono przypadek 4-letniego chłopca, u którego stwierdzono obecność dużej masy zajmującej przestrzeń przygardłową, oraz omówiono zastosowane leczenie.

Słowa kluczowe
tłuszczak okolicy przestrzeni przygardłowej, guz okolicy przestrzeni przygardłowej, dostęp przezszyjny, biopsja tłuszczaka

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.