LOGO
EN

2021, Vol 17, No 3


Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z chorobą Cushinga – problem interdyscyplinarny
Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 197–202
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0030

Wpływ picia alkoholu na zdrowie kobiet w ciąży i ich dzieci – przegląd badań
Marta Dulęba, Małgorzata Chądzyńska, Barbara Kozakiewicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 203–210
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0031

Przełom nadnerczowy jako stan zagrożenia życia
Agnieszka Ciastkowska-Berlikowska, Dariusz Zawadzki
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 211–214
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0032

Polipy nabłonkowe żołądka
Monika Wdowiak, Bartosz Kabała, Bartłomiej Olak, Bartosz Ostrowski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 215–220
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0033

Rola monakoliny w terapii dyslipidemii
Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 221–226
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0034

Wieloczynnikowa etiologia nawracających infekcji układu oddechowego u dzieci
Magdalena Kleszyk, Elżbieta Mizgała-Izworska, Anna Góra, Maciej Przybył, Edyta Machura
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 227–233
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0035

Analiza objawów klinicznych, czynników ryzyka oraz postępowania diagnostycznego u dzieci z kamicą układu moczowego
Natalia Haze, Adrianna Wojciechowska, Maciej Granat, Anna Motyka, Bartłomiej Sobolewski, Adam Haliński, Marcin Zaniew
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 234–238
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0036

Leczenie operacyjne wodonercza u dzieci –doświadczenia jednego ośrodka
Beata Jurkiewicz, Joanna Cybulska, Joanna Samotyjek, Ewa Wajszczuk, Magdalena Szymanek-Szwed, Martyna Twardowska-Merecka
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 239–244
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0037

Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na szybkość gojenia ran w zgorzeli Fourniera
Agnieszka Grabińska, Łukasz Michalczyk, Tomasz Ząbkowski, Anna Grabińska, Andrzej Kwiatkowski, Tomasz Syryło
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 245–249
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0038

Rola rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci
Magdalena Zielińska, Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Anna Bartosiewicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 250–255
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0039

Rola glikokortykosteroidów w leczeniu ostrej reakcji anafilaktycznej
Agnieszka Rustecka, Maria Węgrzynek, Agata Tomaszewska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 256–260
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0040

Ciężki przebieg PIMS u 13-letniego chłopca – opis przypadku
Paweł Jurszewicz, Aneta Górska-Kot, Agnieszka Kowalska, Paulina Topka, Anna Gąsiewska-Drazba, Monika Sarnecka-Kaczor, Magdalena Szczepanik-Bartoszcze, Łukasz Jabłoński, Katarzyna Czady-Jurszewicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 261–269
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0041

Rozwój triady Sabina–Pinkertona mimo prowadzenia przesiewowych badań prenatalnych w kierunku toksoplazmozy wrodzonej
Urszula Dryja, Anna Niwald, Ewa Majda-Stanisławska
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 270–274
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0042

Izolowana zakrzepica żyły śledzionowej jako powikłanie urazu brzucha u 3-miesięcznej dziewczynki
Agnieszka Szmigielska, Grażyna Krzemień, Magdalena Maria Rogala, Aleksandra Jakimów-Kostrzewa
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 275–278
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0043

Naczyniak ślinianki przyusznej u dzieci: opis trzech przypadków
Nur Izzaty Nadia Mohd Ariffin, Jeyasakthy Saniasiaya, Shamina Sara Moses, Norhaslinda Abdul Gani
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 279–283
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0044

Porażenie Bella czy perlak wrodzony? Opis przypadku
Aishah Harizah Abdullah Alwi, Nik Khairani Nik Mohd, Bee See Goh, Salman Amiruddin
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 284–286
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0045

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.