LOGO
EN

2021, Vol 17, No 4


Prolaktynoma a choroby układu sercowo-naczyniowego – problem interdyscyplinarny
Agnieszka Jurek, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 294–298
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0046

Holiday heart syndrome – wpływ alkoholu na rytm serca
Paulina Kostrzewska, Aleksander Całkosiński, Maciej Majewski, Klara Malinowski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 299–302
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0047

Insulinooporność u dzieci i młodzieży – przyczyny, powikłania i metody rozpoznania
Monika Krawczyk, Małgorzata Rumińska, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Beata Pyrżak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 303–309
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0048

Pierwotny ból głowy – przyczyny i różnicowanie
Aleksandra Nowak, Aleksandra Babicz, Mariusz Nowak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 310–314
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0049

Zastosowanie terapii genowej w leczeniu niedoboru dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych
Agnieszka Kwiatkowska, Magdalena Staniec, Agata Rocka, Dominika Psiuk, Emilia Nowak, Agata Filip
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 315–317
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0050

Ocena skuteczności inhibitorów TNF-α w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Sylwia Elert-Kopeć, Małgorzata Tłustochowicz, Artur Bachta, Piotr Geisler, Witold Tłustochowicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 318–325
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0051

Wykorzystanie kombinezonów R-WUK w terapii pacjentów z autyzmem i zespołem Aspergera – raport wstępny
Maciej Abakumow, Olaf E. Truszczyński, Krzysztof Kowalczuk, Przemysław Jaśkiewicz, Agnieszka Lipińska-Opałko
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 326–331
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0052

Charakterystyka obrazu klinicznego i leczenie pacjentów pediatrycznych hospitalizowanych z powodu COVID-19
Lesia Romanchuk, Olena Koloskova, Tetiana Bilous, Olena Korotun
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 332–338
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0053

Poziom zmęczenia, senności, odczuwanego stresu i aktywności fizycznej u matek karmiących w zależności od metody karmienia. Badanie pilotażowe
Jolanta Nurek, Beata Buraczyńska-Andrzejewska, Iga Kolasa, Bartłomiej Czyżniewski, Magdalena Gibas-Dorna
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 339–345
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0054

Przebieg autoimmunologicznego zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorowi N-metylo-D-asparaginowemu u 17-letniej dziewczynki – opis przypadku
Cezary Witczak, Paweł Kemnitz, Ilona Pieczonka-Ruszkowska, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 346–349
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0055

Zespół Haddada – opis przypadku
Natalia Gołuchowska, Piotr Rzepniewski, Oliver Jendro, Karol Taradaj, Tomasz Ginda, Joanna Schreiber-Zamora, Bożena Kociszewska-Najman
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 350–353
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0056

Mięsak maziówkowy umiejscowiony w dole podskroniowym u 3-miesięcznego niemowlęcia: niezwykle rzadki guz w okresie niemowlęcym
Nur Adillah Lamry, Khairunnisak Misron, Tengku Mohamed Izam Tengku Kamalden, Sakinah Mohamad
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 354–357
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0057

Zespół Pfeiffera – opis przypadku
Fedir Yurochko, Dzvenyslava Kopanska, Oleksandra Bonetska, Mykola Bihun
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 358–361
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0058

Postać naduszna anomalii pierwszej kieszonki skrzelowej
Rebecca Wilfred, Lim Li Yun, Hilma Hazmi, Shamina Sara Moses
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 362–365
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0059

Przeprowadzony ambulatoryjnie drenaż torbieli zastoinowej błony śluzowej (mucocele) w przedniej części zatoki sitowej z towarzyszącym nieosiowym wytrzeszczem: alternatywa dla drenażu w warunkach sali operacyjnej
Reuben Abraham Thomas, Shahrul Hitam, Nor Eyzawiah Hassan, Farah Dayana Zahedi
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 366–369
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0060

Rozpoznawanie otępienia i postępowanie z pacjentami – rekomendacje
Anna Barczak, Tomasz Gabryelewicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 370–380
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0061

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.