LOGO
EN

2022, Vol 18, No 1


Ból brzucha i zapalenie wyrostka robaczkowego u dzieci w czasie pandemii COVID-19 – czy trzeba zachować szczególną ostrożność?
Marko Bašković
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 7–17
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0001

Trądzik zwyczajny – miejsce diety w patogenezie i terapii
Bartosz Pałdyna, Damian Dyńka, Magdalena Pałdyna
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 18–21
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0002

Polimorficzna osutka świetlna u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i leczenie
Małgorzata Sankowska, Justyna Janicka, Magdalena Misiak-Gałązka, Lidia Rudnicka
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 22–27
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0003

Suplementacja kwasu dokozaheksaenowego w mleku modyfikowanym dla niemowląt: od modeli zwierzęcych do badań klinicznych. Przegląd literatury
Irwanto, Ilham Ikhtiar
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 28–33
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0004

Ślina – jej wartość jako materiału diagnostycznego
Magdalena Potempa-Jeziorowska, Paweł Jonczyk, Elżbieta Świętochowska, Marek Kucharzewski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 34–39
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0005

Somatyzacja jako przejaw zaburzeń emocjonalnych u dzieci
Zdzisław Michał Zawilski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 40–51
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0006

Epidemia wyrównawcza zakażeń RSV podczas pandemii COVID-19. Analiza zakażeń u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2020–2021
Milena Pogonowska, Aneta Guzek, Agnieszka Gościńska, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 52–57
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0007

Możliwości wykorzystania analizy polimorfizmu allelicznego genu interleukiny 6 G174C i genu czynnika martwicy nowotworów TNFα G308A w prognozowaniu zaburzeń układu sercowo-naczyniowego u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
Agar Artsymovych, Olena Oshlianska, Olena Okhotnikova, Zoia Rossokha, Olena Popova, Nataliia Medvedeva, Victoriia Vershigora, Illya Chaikovsky, Olga Kryvova
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 58–69
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0008

Ocena krótko- i długoterminowej skuteczności miejscowej iniekcji kortykosteroidu u chorych z zapaleniem nadkłykcia bocznego kości ramiennej
Piotr Geisler, Bartłomiej Kisiel, Artur Bachta, Sylwia Elert-Kopeć, Weronika Pasińska, Witold Tłustochowicz
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 70–77
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0009

Sepsa oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Streptococcus agalactiae u 3-miesięcznego chłopca
Agata Będzichowska, Karolina Piotrowska-Lis, Paulina Rychcik, Bolesław Kalicki, Agnieszka Rustecka, Agata Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 78–83
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0010

Autoimmunologiczny pediatryczny zespół zaburzeń neuropsychiatrycznych w przebiegu nawracających ostrych bakteryjnych zapaleń gardła – opis przypadku
Renata Pepaś, Łukasz Przysło, Robert Bieda, Wiesław Konopka
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 84–88
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0011

Ogromny tłuszczak śródmięśniowy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Liyana Ghazali, Ali Haron, Irfan Mohamad, Aniza Hassan
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 89–92
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0012

Ospa wietrzna z wtórnymi powikłaniami bakteryjnymi skóry: opisy przypadków
Lidiia Levytska, Iryna Nezgoda
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 93–97
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0013

Naczyniak wewnątrzmięśniowy u dziecka
Izzah Akashah, Jeyasakthy Saniasiaya
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (1), p. 98–101
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0014

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.