LOGO
EN

2022, Vol 18, No 2


Przewlekła niedokrwistość u dzieci jako manifestacja chorób przewodu pokarmowego
Milena Wronecka, Elżbieta Pac-Kożuchowska, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Jakub Wronecki
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 112–118
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0015

Eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego u dzieci
Anna Chudoba
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 119–124
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0016

Wpływ pandemii COVID-19 na otyłość u dzieci – konieczność wdrożenia programu profilaktyki otyłości
Anita Kocięba-Łaciak
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 125–129
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0017

Wybrane markery sercowe u noworodków z objawami niedotlenienia okołoporodowego
Olga Wojnarowicz, Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 130–133
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0018

Koenzym Q10 – przegląd literatury dotyczącej suplementacji w chorobach przewlekłych oraz procesie anti-aging
Paulina Kostrzewska, Amanda Mandera, Krystian Nagi, Anna Pawlikowska, Ewa Szuster
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 134–138
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0019

Racjonalna fitoterapia jako alternatywna metoda w leczeniu ostrych infekcji dróg oddechowych
Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 139–145
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0020

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa – czynniki etiologiczne i manifestacja kliniczna
Danuta Ilczuk-Rypuła, Anna Dybek, Wojciech Terlecki, Sylwia Bulanda, Daria Pietraszewska, Lidia Postek-Stefańska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 146–151
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0021

Dekada zapalenia mięśnia sercowego u dzieci – jednoośrodkowe badanie retrospektywne
Monika Jarecka, Halszka Kamińska, Bożena Werner
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 152–156
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0022

Specyfika zmian w układzie krążenia w przebiegu sepsy u noworodków
Natalia Kretsu, Olena Koloskova, Tetiana Bilous
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 157–162
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0023

Trudności w leczeniu zabiegowym chorych z cystynurią – opis przypadku
Beata Jurkiewicz, Joanna Samotyjek
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 163–168
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0024

Moczenie nocne w przebiegu nadczynności tarczycy – opis przypadku i przegląd literatury
Martyna Bik, Katarzyna Krzyżak, Magdalena Mróz, Hanna Woźny, Elżbieta Trembecka-Dubel, Katarzyna Ziora, Maria Szczepańska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 169–174
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0025

Niestandardowe metody terapeutyczne ciężkiej dysplazji oskrzelowo-płucnej u przedwcześnie urodzonego noworodka – opis przypadku
Dominika Paw, Małgorzata Sokołowska, Ewa Głuszczak-Idziakowska, Marta Walentowska-Janowicz, Joanna Schreiber-Zamora, Bożena Kociszewska-Najman
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 175–181
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0026

Rzadki przypadek złożonej arytmii komorowej i niewydolności serca u 15,5-letniego sportowca
Anna Szydłowska, Katarzyna Gruszczyńska, Zbigniew Olczak, Ewa Moric-Janiszewska, Andrzej Szydłowski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 182–186
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0027

Infekcja SARS-CoV-2, antykoncepcja hormonalna i zatorowość płucna u 17-letniej pacjentki
Andrzej Szydłowski, Jacek Kusa, Krzysztof Kocot, Katarzyna Gruszczyńska, Agnieszka Skierska, Zbigniew Olczak, Ewa Moric-Janiszewska, Anna Szydłowska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 187–191
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0028

Obrzęk policzka związany z torbielą zastoinową zatoki szczękowej – opis przypadku
Nur Syareena Musa, Jeyasakthy Saniasiaya, Norhaslinda Abdul Gani
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 192–194
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0029

Przerzut szyjny naśladujący chorobę Kimury u pacjentki z rakiem nosogardzieli
Muhammad Fawwaz Meor Abdul Malik, Jeyasakthy Saniasiaya, Irfan Mohamad, Norhaslinda Abdul Gani
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 195–198
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0030

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.