LOGO
EN

2022, Vol 18, No 4


Eozynofilowe zapalenie przełyku – objawy, diagnostyka, leczenie
Jakub Milczarek, Anita Kurlenda, Katarzyna Ziobro, Bartosz Ostrowski
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 307–312
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0046

Wykwity skórne i zakaźne choroby wysypkowe u dzieci w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Michalina Leszczyńska-Pilich, Katarzyna Nidzińska, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 313–328
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0047

Złamania kości u dzieci i młodzieży – częsty problem, zróżnicowana etiologia
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 329–333
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0048

Przeciwwskazania ogólne do zabiegów laserowej korekcji wzroku
Maciej Juda, Joanna Wierzbowska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 334–340
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0049

Infraokluzja zębów – anomalia w uzębieniu mlecznym
Natalia Torlińska-Walkowiak, Magdalena Tuczyńska, Kamila Kucharska, Sylvia Wyzga, Nisha Singh, Monika Łukomska-Pochylska, Olga Fudalej, Justyna Opydo-Szymaczek
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 341–344
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0050

Ocena stężeń metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: 2, 3, 9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej 1 w surowicy dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
Beata Banaszak
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 345–350
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0051

Ocena funkcji nerek z uwzględnieniem stężeń lipokaliny neutrofilowej i cystatyny C u nastolatków otyłych z nadciśnieniem tętniczym indukowanym otyłością lub bez niego
Aleksandra Radosz, Anna Obuchowicz
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 351–355
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0052

Leczenie glejaków niskiego stopnia złośliwości z wykorzystaniem metody wybudzenia śródoperacyjnego
Andrzej Podgórski, Dominika Wrzesień, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 356–361
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0053

Realizacja szczepień ochronnych u dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego
Ewa Łoś-Rycharska, Paulina Marczyńska, Maria Popielarz, Joanna Wolska, Ola Sobieska-Poszwa, Emilia Rynkowska, Inga Dziembowska, Aneta Krogulska
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 362–370
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0054

Nieprawidłowe odżywianie wśród nastolatków na terenie miasta Bielsko-Biała
Dariusz Góra
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 371–375
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0055

Trudności diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące zespołu PFAPA – opis przypadku
Agata Tomaszewska, Karolina Piotrowska-Lis, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 376–381
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0056

Przeznosowy i przezustny dostęp endoskopowy u dziecka z nosową heterotopią glejową
Mohd Farhan Afandi, Jeyasakthy Saniasiaya, Jeyanthi Kulasegarah, Prepageran Narayanan, Kein Seong Man
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 382–385
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0057

Wyniki leczenia nowo rozpoznanej dysfonii u pacjentów z COVID-19 w jednym ośrodku o trzecim poziomie referencyjności
Najihah Hawari, Jeyasakthy Saniasiaya, Prepageran Narayanan
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 386–389
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0058

Zastosowanie rurki Guedela u wcześniaka z zaburzeniami drożności górnych dróg oddechowych z powodu wrodzonej wady twarzoczaszki
Balinder Singh Deol, Jeyasakthy Saniasiaya, Jeyanthi Kulasegarah
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 390–393
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0059

Ostry ropień zagardłowy imitujący ropień okołomigdałkowy u dziecka: wyzwanie diagnostyczne
Jeyasakthy Saniasiaya, Irfan Mohamad, Sanjeevan Nadarajah
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (4), p. 394–397
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0060

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.