LOGO
EN

2023, Vol 19, No 1


Szczepienie przeciwko COVID-19 – fundamenty historyczne
Kamil Faltin, Magdalena Figlerowicz
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 7–11
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0001

Postępowanie w napadzie drgawek u dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej
Jakub Zachaj, Zuzanna Tomczewska, Marta Rybińska
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 12–20
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0002

Zespół paznokcia wrastającego – aktualizacja stanu wiedzy i propozycja nowej metody leczniczej
Adrian Brychcy, Ewa Kopaczewska, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Bryłka
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 21–27
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0003

Wpływ fototerapii na stężenie wapnia i bilirubiny u noworodków: porównanie pacjentów z niskim i prawidłowym stężeniem G6PD
Mahboobeh Sheikh, Pouya Ostadrahimi
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 28–31
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0004

Wpływ pandemii COVID-19 na otorynolaryngologów w Malezji: badanie przekrojowe z wykorzystaniem ankiety internetowej
Jeyasakthy Saniasiaya, Jasintha Vani Raja Sekaran, Prepageran Narayanan
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 32–37
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0005

Powikłania grypy wśród pacjentów zgłaszających się do poradni lekarza rodzinnego
Aneta Elżbieta Rzepka, Anna Mania
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 38–44
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0006

Zespół Brucka – opis pierwszego polskiego niemowlęcia z mutacją w genie FKBP10
Agnieszka Byrwa, Ewa Łuczak, Izabela Górzyńska, Katarzyna Serwan, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 45–50
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0007

Owrzodzenia jamy ustnej i zmiany skórne – znak rozpoznawczy pęcherzycy zwykłej
Komalar Ponnuvelu, Jeyasakthy Saniasiaya, Irfan Mohamad, Norhaslinda Abdul Gani
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 51–54
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0008

Brodawczak odwrócony o obrazie przypominającym naczyniakowłókniaka młodzieńczego nosogardła u młodego mężczyzny
Linger Sim, Thevagi Maruthamuthu, Chenthilnathan Periasamy, Zahirrudin Zakaria, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 55–59
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0009

Podwójne widzenie o nagłym początku u dziecka
Siri Kavita Nalathamby, Jeyasakthy Saniasiaya, Jeyanthi Kulasegarah
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (1), p. 60–63
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0010

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.