LOGO
EN

2023, Vol 19, No 2


Dysbioza i alergia jako tło przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci w wieku przedszkolnym
Katarzyna Molińska, Paweł Majak
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 73–77
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0011

Atopowe zapalenie skóry a mikrobiota ludzkiej skóry
Agnieszka Gościńska, Agata Będzichowska, Agnieszka Lipińska-Opałka
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 78–82
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0012

Alergia na alergeny roztoczy kurzu domowego może zwiększać nasilenie przewlekłego nieżytu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Katarzyna Molińska, Marta Latek, Paweł Majak
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 83–86
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0013

Przyjmowanie leków przeciwbólowych przez podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Agnieszka Pisarska
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 87–91
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0014

Przesiewowa ocena stanu odżywienia wśród rdzennej populacji dzieci w Malezji: badanie pilotażowe
Grace Ong Hui Yan, Jeyasakthy Saniasiaya, Jeyanthi Kulasegarah, Prepageran Narayanan
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 92–96
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0015

Wpływ przebiegającego z gorączką zakażenia układu moczowego u dzieci na poszerzenie dróg moczowych w badaniu ultrasonograficznym
Magdalena Okarska-Napierała, Katarzyna Karpierz, Przemysław Bombiński, Piotr Majcher, Adam Waszkowski, Ernest Piotr Kuchar
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 97–101
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0016

Agenezja żyły głównej dolnej z towarzyszącą nefropatią, nadciśnieniem tętniczym i wrodzonymi wadami narządów. Opis przypadku 12-letniej dziewczynki
Agata Będzichowska, Agata Tomaszewska, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Rustecka, Jędrzej Przekora, Piotr Koziński, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 102–106
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0017

Wrodzona zastawka moczowodu jako trudna diagnostycznie wada wrodzona moczowodu
Joanna Cybulska, Beata Jurkiewicz, Joanna Samotyjek
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 107–112
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0018

Ciężka niedoczynność tarczycy jako przyczyna rabdomiolizy i ostrego uszkodzenia nerek – opis przypadku
Adam Rytel, Katarzyna Morawiec, Monika Kukawska-Rytel, Elżbieta Głuch, Stanisław Niemczyk
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 113–116
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0019

Wrodzony przerost i obrzęk limfatyczny prawej kończyny górnej u dziecka
Jose Maria Pereira de Godoy, Ana Carolina Pereira de Godoy
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 117–119
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0020

Gruczolakorak jamy nosowej i zatok przynosowych. Seria przypadków
Nurul Najwa Mohd Zakir, Mohamad Azizul Fitri Khalid, Farhana Mohammad Mohaidin, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 120–127
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0021

Guz nagłośni o obrazie przypominającym raka krtani: wyzwanie dla diagnosty
Jeeven Velayutham, Jeyasakthy Saniasiaya
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 128–130
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0022

Wrodzony kręcz szyi u niemowlęcia
Priyantha Pang, Jeyasakthy Saniasiaya, Jeyanthi Kulasegarah
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 131–134
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0023

Guz Krukenberga u pacjentki z niepłodnością wtórną – opis przypadku
Joanna Fechner, Anna Markowska
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 135–139
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0024

Twardzina linijna typu en coup de sabre – trudności diagnostyczne. Opis przypadku
Monika Leończyk-Spórna, Anna Ankudowicz, Agnieszka Lewecka
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 140–143
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0025

Wciąż nie do końca odkryta – historia atopowego zapalenia skóry
Monika Leończyk-Spórna
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 144–145
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0026

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.