LOGO
EN

Agenezja żyły głównej dolnej z towarzyszącą nefropatią, nadciśnieniem tętniczym i wrodzonymi wadami narządów. Opis przypadku 12-letniej dziewczynki

Agata Będzichowska1, Agata Tomaszewska1, Agnieszka Lipińska-Opałka1, Agnieszka Rustecka1, Jędrzej Przekora1, Piotr Koziński2, Bolesław Kalicki1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 102–106
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0017
PlumX metrics:
Streszczenie

Agenezja żyły głównej dolnej jest rzadką, często bezobjawową anomalią naczyniową, zwykle wykrywaną przypadkowo podczas badań obrazowych lub interwencji medycznych. W piśmiennictwie istnieją opisy związku malformacji żyły głównej dolnej z wadami wrodzonymi innych narządów (wady serca, śledziony, nerek, jelit). Wynika to z jednoczasowego rozwoju tych organów w procesie embriogenezy. W artykule przedstawiamy opis przypadku 12-letniej dziewczynki z wrodzonym brakiem fragmentu żyły głównej dolnej współistniejącym z nefropatią nerek, nadciśnieniem tętniczym, macicą jednorożną, rozszczepem kręgosłupa oraz podwyższoną aktywnością czynnika VIII i von Willebranda. Wydaje się, że opisany przypadek jest zagadnieniem unikalnym w piśmiennictwie. Świadomość istnienia i zrozumienie natury współistnienia tych zaburzeń i anomalii rozwojowych mogą być kluczowe dla uniknięcia niepotrzebnych interwencji chirurgicznych, błędów medycznych i diagnostycznych.

Słowa kluczowe
dzieci, nefropatia, nadciśnienie tętnicze, agenezja żyły głównej dolnej, zespół KILT

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.