LOGO
EN

Gruczolakorak jamy nosowej i zatok przynosowych. Seria przypadków

Nurul Najwa Mohd Zakir1,2, Mohamad Azizul Fitri Khalid2, Farhana Mohammad Mohaidin3, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 120–127
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0021
PlumX metrics:
Streszczenie

Nowotwory jamy nosowej i zatok przynosowych należą do rzadkich nowotworów głowy i szyi. W pracy przedstawiono trzy przypadki gruczolakoraka jamy nosowej i zatok przynosowych o odmiennej charakterystyce. Pierwszy przypadek przebiegał bezobjawowo, jednak w badaniu endoskopowym jamy nosowej stwierdzono obecność guza przestrzeni nosowo-gardłowej. U pacjenta rozpoznano gruczolakoraka brodawkowatego I stopnia i poddano go endoskopowej operacji jamy nosowej, bez oznak nawrotu guza w okresie jednego roku. W drugim przypadku u pacjentki wystąpiła jednostronna niedrożność jamy nosowej z obecnością podbarwionej krwią wydzieliny z nosa. W badaniu endoskopowym ujawniono obecność masy w obrębie przegrody nosowej. U pacjentki rozpoznano gruczolakoraka zatok przynosowych typu niejelitowego (non-intestinal sinonasal adenocarcinoma, NITAC) o niskim stopniu złośliwości i II stopniu zaawansowania. Pacjentka przeszła dwie endoskopowe operacje jamy nosowej bez nawrotu nowotworu po sześciu miesiącach. W trzecim przypadku pacjent zgłaszał uczucie pełności w uchu, obecność krwistej wydzieliny z nosa i bezbolesnego obrzęku szyi. Endoskopia jamy nosowej wykazała obecność masy w obrębie przegrody nosowej po stronie prawej. U pacjenta rozpoznano NITAC o stopniu zaawansowania IVc i wysokim stopniu złośliwości. Chory otrzymał jednoczasową chemioradioterapię i po trzech miesiącach od zakończenia leczenia czuje się dobrze.

Słowa kluczowe
zatokowo-nosowy, gruczolakorak, endoskopia, chirurgia, chemioradioterapia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.