LOGO
EN

Guz nagłośni o obrazie przypominającym raka krtani: wyzwanie dla diagnosty

Jeeven Velayutham, Jeyasakthy Saniasiaya

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 128–130
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0022
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Guzy krtani są stosunkowo często wykrywane podczas badania otorynolaryngologicznego i prawie zawsze wiążą się z obecnością poważnego schorzenia, np. nowotworu złośliwego, a nie łagodnego stanu chorobowego. Guzy umiejscowione w nagłośni są często związane z chorobą nowotworową lub ziarniniakową. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek pacjenta o obniżonej odporności, u którego wystąpiła niewydolność oddechowa w następstwie guza zlokalizowanego w nagłośni. Z powodu upośledzenia drożności dróg oddechowych chory wymagał wykonania tracheostomii. Badanie histopatologiczne wykazało obecność gronkowca złocistego opornego na metycylinę (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA). Wdrożono długi cykl leczenia antybiotykami, który przyniósł korzystne efekty. Usunięto rurkę tracheostomijną. Wnioski: Przedstawiony przypadek unaocznia znaczenie wczesnych działań i interwencji diagnostycznych ukierunkowanych na postawienie prawidłowej diagnozy, która umożliwia podjęcie właściwego leczenia i powrót pacjentów do zdrowia.

Słowa kluczowe
guz krtani, nowotwór złośliwy, gronkowiec złocisty oporny na metycylinę

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.