LOGO
EN

Wpływ przebiegającego z gorączką zakażenia układu moczowego u dzieci na poszerzenie dróg moczowych w badaniu ultrasonograficznym

Magdalena Okarska-Napierała1, Katarzyna Karpierz1, Przemysław Bombiński2, Piotr Majcher2, Adam Waszkowski3, Ernest Piotr Kuchar1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 97–101
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0016
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Przebiegające z gorączką zakażenie dróg moczowych u dzieci może być pierwszym objawem wrodzonych wad nerek i dróg moczowych. Ultrasonografia nerek i pęcherza moczowego pozostaje badaniem pierwszego wyboru w zakażeniach układu moczowego u dzieci. Stwierdzone w badaniu ultrasonograficznym poszerzenie dróg moczowych skłania do dalszej diagnostyki inwazyjnej, ale badanie wykonywane w ostrej fazie zakażenia może dawać mylące wyniki. W niniejszej pracy zbadano, czy ostre zakażenie układu moczowego wiąże się z poszerzeniem dróg moczowych i obrzękiem nerek w badaniu ultrasonograficznym. Materiał i metody: W prospektywnym badaniu kohortowym wzięło udział 62 dzieci w wieku do 3 lat z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego przebiegającego z gorączką. U każdego dziecka wykonano 3 badania ultrasonograficzne: w 1. dobie leczenia oraz 2 i 4 tygodnie od jego rozpoczęcia. Łącznie przebadano 124 nerki. Wyniki: Liczba nerek z poszerzeniem dróg moczowych nie zmieniała się istotnie w kolejnych badaniach, natomiast długość i szerokość obu nerek zwiększały się w ostrej fazie zakażenia układu moczowego, korelując z czasem trwania objawów i stężeniem białka C-reaktywnego, a następnie normalizowały się w ciągu 2–4 tygodni. Wnioski: Przebiegające z gorączką zakażenie układu moczowego nie wpływa istotnie na wyniki badania ultrasonograficznego nerek i pęcherza moczowego w wadach wrodzonych nerek i układu moczowego dzieci w wieku do 3 lat. U dzieci z zakażeniami układu moczowego przebiegającymi z gorączką nerki często są zajęte. Zaleca się powtarzanie badań ultrasonograficznych przed dalszą, bardziej inwazyjną diagnostyką.

Słowa kluczowe
czynnik ryzyka, podejście diagnostyczne, refluks pęcherzowo-moczowodowy, wada, nawracające zakażenia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.