LOGO
EN

Wrodzona zastawka moczowodu jako trudna diagnostycznie wada wrodzona moczowodu

Joanna Cybulska1, Beata Jurkiewicz1,2, Joanna Samotyjek1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 107–112
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0018
PlumX metrics:
Streszczenie

Autorzy przedstawiają opisy dwóch przypadków zastawek moczowodu. Ta rzadka wada układu moczowego, powodująca zaburzenia spływu z górnych dróg moczowych, zwykle rozpoznawana jest śródoperacyjnie. Pacjentka 15-letnia z objawami kolki nerkowej zgłosiła się do szpitala. W badaniach obrazowych ultrasonografii jamy brzusznej uwidoczniono poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego nerki prawej, a na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej opisano słabo wysycony cień w ujściu pęcherzowym moczowodu lewego. Z powodu podejrzenia złogów w obu moczowodach pacjentkę zakwalifikowano do ureterorenoskopii. W trakcie kolejnego badania stwierdzono zastawkę moczowodu lewego. Drugi pacjent, 13-letni chłopiec, został przyjęty do Oddziału Chirurgii z powodu poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego oraz moczowodu lewego. Na podstawie badań diagnostycznych i obrazu klinicznego dzieci zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Śródoperacyjnie w obu odcinkach dystalnych moczowodów po stronie lewej stwierdzono zastawki, które resekowano, a moczowody przeszczepiono. Badanie histopatologiczne usuniętych odcinków moczowodów wykazało obecność mięśniówki gładkiej w fałdach zastawki, co pozwoliło na ostateczne potwierdzenie rozpoznania.

Słowa kluczowe
dzieci, wodonercze, wady układu moczowego, zastawka moczowodu

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.