LOGO
EN

Analiza mleka kobiecego matek wcześniaków wykazała zmianę w składzie wszystkich analizowanych składników odżywczych w pierwszych czterech tygodniach życia

Joanna Seliga-Siwecka1, Anna Chmielewska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 398–403
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0061
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Pokarm kobiecy zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego przyrostu masy ciała i rozwoju noworodka. Jest optymalnym źródłem żywienia dla noworodków urodzonych przedwcześnie, jednakże nie zaspokaja w pełni potrzeb odżywczych wcześniaków. Badania wykazały, że wcześniaki karmione wyłącznie pokarmem kobiecym lepiej tolerują żywienie enteralne, uzyskują wyższe wyniki w badaniach neurologicznych i rzadziej zapadają na martwicze zapalenie jelit. Celem badania była analiza wartości odżywczych zawartych w pokarmie kobiecym pobranym od matek wcześniaków. Materiał i metody: Autorki przebadały 726 próbek pobranych od 39 matek wcześniaków w pierwszych 4 tygodniach po porodzie. Niemowlęta przydzielono do standardowego lub zindywidualizowanego żywienia dojelitowego. Wszystkie matki poproszono o zebranie próbek mleka z pełnego odciągnięcia piersi przy każdym karmieniu przez okres 24 godzin dwa razy w tygodniu. Zbadano stężenie glukozy, tłuszczu, białka i energii. Pomiary wykonywano przy pomocy analizatora mleka kobiecego Miris i porównywano z opublikowanymi wartościami. Dodatkowo oceniono związek pomiędzy tygodniem po porodzie a zawartością mleka kobiecego. Wyniki: Zawartość białka zmniejszała się w kolejnych tygodniach po urodzeniu. Mediana białka w 4. tygodniu po porodzie wynosiła 1,37 i 1,32 2 100 ml (grupa zindywidualizowana vs standardowa). Z kolei zawartość lipidów wzrastała w kolejnych tygodniach. Mediana zawartości lipidów w 4. tygodniu życia po porodzie wyniosła 4,06 i 3,82 na 100 ml (grupa zindywidualizowana vs standardowa). Stężenie glukozy było stabilne. Zawartość energii wzrastała w kolejnych tygodniach obserwacji w grupie zindywidualizowanej. Mediana energii w 4. tygodniu życia po porodzie wyniosła 73,35 na 100 ml. Wnioski: Wyniki wskazują, że istnieją różnice w zawartości substancji odżywczych w mleku kobiecym, co należy wziąć pod uwagę podczas przepisywania żywienia enteralnego wcześniakom.

Słowa kluczowe
żywienie, wcześniak, mleko kobiece

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.