LOGO
EN

Diety real food w żywieniu enteralnym w codziennej praktyce klinicznej

Ewa Toporowska-Kowalska1, Andrea Horvath2, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz3, Jarosław Kierkuś4, Dariusz Marek Lebensztejn5, Janusz Książyk4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 310–318
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0052
PlumX metrics:
Streszczenie

Żywienie dojelitowe stanowi element terapii u dzieci, których zdolność do przyjmowania pokarmu drogą naturalną jest zaburzona, jednak wydolność przewodu pokarmowego nadal umożliwia trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Zgodnie z wytycznymi optymalnym rodzajem pokarmu w żywieniu dojelitowym są gotowe kompletne diety przemysłowe (żywność specjalnego przeznaczenia), które są klasyfikowane na polimeryczne, oligomeryczne i aminokwasowe/elementarne. Stosowanie blendowanej diety kuchennej jako jedynego źródła pokarmu nie jest obecnie powszechnie zalecane ze względu na wyższe ryzyko niedoborów pokarmowych oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami chorobotwórczymi. Jednak w codziennej praktyce, wobec pojedynczych doniesień wskazujących na ich korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, diety miksowane wzbudzają rosnące zainteresowanie i zyskują popularność. Krokiem w kierunku wystandaryzowanego i bezpiecznego mikrobiologicznie stosowania w żywieniu dojelitowym naturalnych składników pokarmowych są tak zwane diety real food, dostępne w niektórych krajach europejskich i w USA. Mieszczą się one w kategorii diet przemysłowych, ale zawierają w swoim składzie oprócz białka pochodzącego z mleka krowiego dodatkowo różne inne naturalne składniki w postaci liofilizowanej. W artykule przedstawiono podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa diet real food na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa. Zidentyfikowano nieliczne badania, o ograniczonej wiarygodności, dlatego łączne podsumowanie uzyskanych wyników nie jest możliwe. Mimo ograniczonej jakości dowodów naukowych dostępne w literaturze opisy różnych sytuacji klinicznych wskazują na dobrą odpowiedź kliniczną pacjentów otrzymujących dietę typu real food, co sugeruje podjęcie próby takiego leczenia u dzieci z istotnymi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, źle tolerujących standardowe diety przemysłowe.

Słowa kluczowe
żywienie dojelitowe, diety blendowane, diety real food

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.