LOGO
EN

Farmakoterapia nadwagi i otyłości: historia, praktyka kliniczna, dostępne preparaty i możliwe zastosowania

Piotr Stanisław Wiszniewski1, Małgorzata Wiszniewska1, Gabriela Pernal2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 305–309
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0051
PlumX metrics:
Streszczenie

Występowanie nadwagi i otyłości to pandemia o zasięgu globalnym, która z roku na rok staje się coraz większym problemem. W Polsce również zauważalny jest wzrost liczby osób z nadwagą lub otyłością. Ten problem dotyczy zarówno populacji dorosłych, jak i dzieci. Podstawa leczenia nadwagi i otyłości to leczenie żywieniowe oraz aktywność fizyczna. Innym sposobem leczenia nadwagi i otyłości są środki farmakologiczne. Istotne znaczenie ma również postępowanie psychologiczne. W warunkach podstawowej opieki zdrowotnej nie ma możliwości zlecenia bezpłatnej dla pacjenta konsultacji żywieniowej, a z powodu ograniczonego czasu trwania wizyty trudno zalecić i monitorować adekwatną modyfikację stylu życia. Warto zauważyć, że gabinet podstawowej opieki zdrowotnej jest często jedynym miejscem, w którym pacjent może się dowiedzieć, jak ważne jest zapobieganie nadwadze i otyłości, a także ich leczenie. W obecnej sytuacji warto zwrócić uwagę na farmakoterapię nadwagi i otyłości. W ostatnich dekadach wiele leków zmniejszających apetyt zostało wycofanych z powodu działań niepożądanych. Z drugiej strony w ciągu ostatnich kilku lat, a nawet miesięcy obserwujemy dopuszczanie do sprzedaży nowych środków do leczenia nadwagi i otyłości. Wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie się utrzymywał. W artykule omówiono kilka leków historycznie wykorzystywanych w leczeniu nadwagi i otyłości, a także opisano leki zarejestrowane do stosowania w tym wskazaniu w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. W opisie leków skupiono się na ich mechanizmie działania, skuteczności i działaniach niepożądanych.

Słowa kluczowe
leczenie farmakologiczne otyłości, leki na otyłość, nadwaga, obniżenie masy ciała, otyłość

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.