LOGO
EN

Torbiel sieci u noworodka. Opis przypadku

Iwona Matus, Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska, Aleksandra Krzemienowska-Cebulla, Magdalena Noparlik, Mateusz Dorochowicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 451–453
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0070
PlumX metrics:
Streszczenie

Przedstawiono opis przypadku 1,5-miesięcznego niemowlęcia przyjętego do Oddziału Chirurgii Dziecięcej w trybie planowym w celu diagnostyki i leczenia zmiany w obrębie jamy brzusznej rozpoznanej w badaniu ultrasonograficznym w okresie prenatalnym. W wykonanej tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy z kontrastem stwierdzono dużą torbiel jamy brzusznej o wymiarach 11 × 8 × 7 cm; dziecko zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. Podczas operacji w całości odpreparowano torbiel, a poza jamą brzuszną odbarczono ją z krwisto-surowiczego płynu. Śródoperacyjnie dodatkowo zdiagnozowano zaburzenie zwrotu jelit i agenezję jajnika prawego. Materiał do badania histopatologicznego został przekazany w całości. Mikroskopowo rozpoznano malformację naczyniową limfatyczną (mesenteric lymphangioma).

Słowa kluczowe
torbiel sieci, malformacja limfatyczna, zaburzenie zwrotu jelit

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.