LOGO
EN

Unikatowe współistnienie mutacji genów SHOX i PTHLH u 12-letniego chłopca z syndromicznym niskim wzrostem. Opis przypadku z przeglądem literatury

Aleksandra Sobieszczańska-Droździel1, Katarzyna Wojciechowska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 425–430
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0065
PlumX metrics:
Streszczenie

Pomimo dostępności zaawansowanych testów genetycznych, umożliwiających dokładną i wiarygodną ocenę genotypu, klinicyści wciąż mierzą się z problemami diagnostycznymi, zwłaszcza u pacjentów, u których współistnieją potencjalnie patogenne mutacje różnych genów. Mutacje genu SHOX są najczęstszą przyczyną monogenowej proporcjonalnej niskorosłości, natomiast gen PTHLH koduje białko związane z parathormonem, które odgrywa kluczową rolę w regulacji wzrostu komórek, transportu jonów wapnia i rozwoju kości. Autorzy przedstawiają przypadek 12-letniego niskorosłego chłopca z mozaiką wad rozwojowych, nefrokalcynozą, zaburzeniami metabolizmu wapnia i magnezu oraz unikalnym współwystępowaniem mutacji genów SHOXPTHLH. Prezentowany przypadek rozszerza spektrum kliniczne związane z tymi rzadkimi mutacjami oraz wskazuje na przydatność sekwencjonowania całego eksomu w wyjaśnianiu nietypowych fenotypów.

Słowa kluczowe
mutacja, niskorosłość, hiperkalciuria, nefrokalcynoza, hipermagnezuria

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.