LOGO
EN

Zakażenia układu moczowego u dzieci w dobie narastającej lekooporności bakterii – zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Ilona Zagożdżon1, Anna Jung2, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska3, Przemysław Sikora4, Piotr Skrzypczyk5, Marcin Tkaczyk6, Aleksandra Żurowska1, Anna Maria Wasilewska7

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 263–272
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0046
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Zakażenia układu moczowego u dzieci mogą mieć charakter nawrotowy, a ze względu na potencjalne odległe konsekwencje wymagają właściwej diagnostyki i szybkiego leczenia. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażenia układu moczowego jest Escherichia coli, ale obserwuje się wzrost częstości zakażeń innymi bakteriami, wśród nich – szczepami lekoopornymi. Celem pracy było sformułowanie aktualnych zaleceń diagnostyczno-leczniczych wobec narastającej lekooporności patogenów wywołujących infekcje dróg moczowych. Materiał i metody: Rekomendacje są oparte na uaktualnionej wersji zaleceń opracowanych przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej oraz na przeglądzie piśmiennictwa. Wyniki: Z uwagi na często niespecyficzne objawy zakażenia dróg moczowych dzieci gorączkujące bez uchwytnej przyczyny wymagają diagnostyki z uwzględnieniem badania moczu i posiewu moczu. Właściwa metoda pobrania moczu do badań i prawidłowa interpretacja wyników są kluczowe dla decyzji terapeutycznych. Leczenie zakażeń górnych dróg moczowych powinno trwać 7–14 dni, a dolnych – 3–5 dni; należy wybierać antybiotyki o jak najwęższym spektrum działania, bazując na wrażliwości bakterii. Zastosowanie przewlekłej profilaktyki antybiotykowej, z uwagi na ryzyko selekcji szczepów opornych i niejednoznaczny wpływ na odległe rokowanie, jest ograniczone i zalecane u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym III–V stopnia. Postępowanie niefarmakologiczne powinno obejmować leczenie czynnościowych zaburzeń wydalania moczu i stolca. Zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego u wszystkich dzieci z zakażeniem układu moczowego w wieku do 24 miesięcy. Wskazania do cystouretrografii mikcyjnej są ograniczone do przypadków, w których stwierdzono nieprawidłowości w ultrasonografii, zakażenia nawrotowe i zakażenia o przebiegu septycznym. Wnioski: Praca zawiera aktualne praktyczne rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia zakażeń układu moczowego u dzieci w dobie narastającej antybiotykooporności bakterii i ograniczania wskazań do inwazyjnych badań radiologicznych.

Słowa kluczowe
zakażenie układu moczowego, zalecenia, antybiotykooporność, bakteriuria, posiew moczu

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.