LOGO
EN

Zastosowanie testów in vitro i in vivo w diagnostyce anafilaksji na pokarmy – opis przypadku

Jadwiga Biela-Mazur1, Anna Czyżewska-Dudek1, Paulina Jazgarska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 419–424
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0064
PlumX metrics:
Streszczenie

Alergia pokarmowa jest chorobą przewlekłą występującą zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Systemowe reakcje alergiczne u dzieci są najczęściej wywoływane właśnie przez pokarmy, zwłaszcza orzechy, mleko i jaja. Konwencjonalna diagnostyka alergii zwykle pozwala zidentyfikować źródło alergenu, natomiast diagnostyka komponentowa umożliwia identyfikację alergenu odpowiedzialnego za wywołanie anafilaksji. W niektórych przypadkach próba ustalenia czynnika sprawczego anafilaksji wymaga zastosowania różnych testów diagnostycznych. W artykule autorki zwracają uwagę na znaczenie krytycznego podejścia do uzyskiwanych wyników badań i ostrożnego stawiania diagnozy anafilaksji idiopatycznej. na podstawie opisu przypadku anafilaksji wywołanej przez pokarmy omawiają metody diagnostyczne dostępne po otrzymaniu negatywnego wyniku badania IgE dla alergenów na platformie multipleksowej.

Słowa kluczowe
diagnostyka, alergia pokarmowa, anafilaksja

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.